MARKERING VED ERIK BYE MONUMENTET

«Det var vår egen jord som var blitt borte, og marken lå der nattekald og våt.»
Blomsternedlegging v/Erik Bye-monumentet!
Tale v/ forfatter Dag Solstad.
Fullriggeren Sørlandets Shantykor synger.