#ME TOO – Trakassering eller sjekking? Hvor går grensen?

«Alt i verden handler om sex, unntatt sex. Sex handler om makt», skrev Oscar Wilde. Karl Ove Knausgård formulerte det slik: «Det første menn tenker på når de møter en kvinne, er hvordan det er å ligge med henne».

Tidligere var det ekteskap og forestillinger om synd som regulerte seksualiteten. I dag er det forestillingen om likeverdige og frivillige relasjoner, mener forfatter og forsker i kirkehistorie Eivor Oftestad. Glad og uhemmet seksualitet i selvbestemt utfoldelse er idealet. Men denne reguleringen har blindfelt. Spørsmålet om moral er ett, forståelsen av natur et annet. Det siste handler om at alle relasjoner mellom menn og kvinner i utgangspunktet er seksualiserte.

#Metoo-skredet viste at mange ikke kjenner og/eller aksepterer reglene for spillet. Ole Petter Erlandsen mener det verken er alkohol eller manglende impulskontroll som er problemet, men at vi ikke lenger vet hva sunne grenser er. Vi er blitt en kultur hvor alle er hverandres jaktmark og hverandres bytte, og hvor ingen jaktlisens trengs.

Kritiske røster mener #Metoo-bevegelsen har sporet av, blitt for unyansert og har fått inn elementer av hekseprosess. Forfatteren Arne Berggren fikk beskjed om å pakke ned tissen for godt da han forsøkte å nyansere #metoo-debatten (NRK Ytring, 15.11.17). Tidligere leder i Vänsterpartiet i Sverige, Lars Ohly, ble kastet ut av partiet og mistet jobben etter å ha lagt hånden på feil rompe.

Samtale mellom Lynn Steinset Myrdal, leder Poly Norge

Berit Hedemann, journalist

Mari Skurdal, journalist i Klassekampen,

Lillian Müller, modell og skuespiller

Shurika Hansen, samfunnsdebatant og skribent

Samtaleleder: Sylfest Lomheim

Musikalsk innslag: Solveig Leithaug