Norsk fotball og Start – er penger svaret, eller forårsaker de bare nye spørsmål, som setter fotballens verdier I fare?

Gunnar Stavrum i samtale med sportsjournalist og tidligere Start-spiller og landslagspiller Ole-Martin Årst, tidligere spiller Gullaget 1980 Preben Jørgensen, Startkeeper Håkon Opdahl og medeier og styreleder i Start Christopher Langeland

Musikalsk innslag: Dick Holmström (FIN)