Norsk slavehandel – et mørkt kapittel i vår historie

Forfatter Fartein Horgar forteller.

I 130 år drev Danmark-Norge en omfattende slavetransport fra Vest-Afrika til Karibia. Det første slaveskipet ble sendt ut av en kjøpmann i Bergen. Tordenskiold var matros på et slaveskip. Hvorfor har denne delen av vår historie i stor grad vært fortiet? Hvilken betydning hadde den lukrative slavehandelen for utviklingen av Norge som sjøfartsnasjon? Hvilket moralsk ansvar har vi i dag for det som skjedde den gang? Bærer vi på en kollektiv skyld? Bør Norges forbrytelser i fortiden få konsekvenser for dagens politikk overfor fl yktningestrømmen fra Afrika?