NY BOK: Hanne Nabintu Herland: Det nye Babylon – Hvordan Vesten mistet sin storhet

Herland analyserer i sin nye bok, det hun kaller «den ekstrem-liberale utviklingen og det kulturelle forfallet i Vesten».

I introduksjonen til boka skriver hun:
De verdiene som holdt samfunnsfellesskapet sammen, slik som solidaritet og empati, har i stor grad blitt byttet ut med grådighet, materialisme og ensidig vekt på selvrealisering. Samfunnet bærer preg av en bemerkelsesverdig sterk jantelov der respekten for forskjellighet og ulike meninger forsvinner.
Vi lever på mange måter i en fryktkultur med utstrakt mediesensur preget av hedonisme, etniske konflikter og raseskiller, en destruktiv feminisme og familiens dramatiske sammenbrudd. De internasjonale elitene har «stjålet» demokratiet vårt og drevet oss inn i en ny glomalistisk struktur som kun de selv tjener penger på. Man har grunnleggende endret definisjonen på hva som er rett og galt.