«Pessimism, negativt tänkande och samtal om det svåra i livet»

Foredrag ved filosof Ida Hallgren (SVE)