Presidenten. Predikanten. Poeten. Nelson Mandela, Billy Graham og Hans Børli fyller alle 100 år post mortem.

Hva kan Nelson Mandela lære oss om TILGIVELSE, Billy Graham om TRO og Hans Børli om TID/TÅLMODIGHET?

Nelson Mandela (1918-2013) nevnes ofte når folk blir spurt om forbilde. Han er en av verdens største og mest respekterte statsledere de siste hundre år. Som leder for frigjøringsbevegelsen ANC satt han fengslet i over 27 år. Etter løslatelsen stod han sentralt i avskaffelsen av apartheid og gjennomføring av landets første frie valg. Mandela ble det demokratiske Sør-Afrikas første president. Som et symbol på fred, forsoning og tilgivelse fikk han Nobels fredspris i 1993.

Evangelisten Billy Graham (1918-2018) er kalt «Amerikas pastor» og var kanskje den mest innflytelsesrike kristne predikanten etter andre verdenskrig. Teologisk sto han i den evangelikalske tradisjonen, en fornyet versjon av konservativ kristendom, basert på protestantisk bibelforståelse. Forkynnelsen dreide seg om frelse og fortapelse,
behov for omvendelse og nytt liv. Han sto bak opprettelsen av magasinet Christianity Today og samlet millioner av mennesker over hele verden til sine møter. Han var pastor for presidentene fra Dwight Eisenhower til George W. Bush, og han var venn med alle presidenter fram til Donald Trump. I motsetning til flere andre store evangelister var Graham fri for skandaler og nøt høy anseelse hos kristne over hele verden.

Lyrikeren og tømmerhoggeren Hans Børli (1918-1989) er en av Norges største poeter siste hundre år. Han er gjerne omtalt som «skogens dikter», men var vel så mye opptatt av politikk og eksistensielle temaer som angst, tro, tvil og – ikke minst – tid. Han mottok en rekke litterære priser og ble nominert til Nordisk Råds litteraturpris i 1972. Hans fødested Oppistun er bevart og brukes hvert år til kulturelt minnearrangement første søndag i juni. Erik Bye var nær venn av Børli. En rekke kjente politikere, prester, forfattere og artister har fortalt om sitt nære forhold til hans dikt. Én av dem er med oss.

Einar Lunde snakker om Nelson Mandela.
Han har ikke bare presentert nyheter i Dagsrevyen i 40 år, men har også vært NRKs Sør-Afrika-korrespondent og er den norske journalisten som var mest inne i Sør-Afrika under kampen mot Apartheid, hvitt overherredømme. Einar Lunde skrev også de tidløse bøkene «Paradisveien» og «Safari» som du kan få kjøpt under arrangementet.

Sten Sørensen snakker om Billy Graham.
Han var den eneste nordmann invitert og til stede i Billy Grahams begravelse i mars i år. Han har oversatt flere av Grahams bøker og skrevet biografi er om flere kristenledere, som Emanuel Minos, Jens-Petter Jørgensen og Aril og Rune Edvardsen. Sørensen var rektor ved den tidligere Bibelskolen i Sarons dal og har også vært predikant.

Per Arne Dahl snakker om Hans Børli.
Han er nettopp blitt biskop emeritus, men er vel så kjent som forfatter og skribent. Han har skrevet en rekke bestselgende bøker om å leve, og ble av Håvard Nyhus i i Vårt Land i fjor nevnt som en av få norske «åndelige vismenn». Dahl har vært sjelesørger ved Modum bad, andaktsholder på NRK, spaltist i Aftenposten og var med i Verdikommisjonen. Han er også mottaker av Petter Dass-prisen. Denne kvelden skal han snakke om et av sine favorittema, lyrikeren Hans Børli.

ETTERORD: Avslutningsvis før pausen samtaler Erik Wold med Lunde, Sørensen og Dahl om «hundreåringene», og ikke minst om temaene som er tatt opp