Rett til barn eller rettigheter for barn? – Om bioteknologiens muligheter og biologiens verdi

Øyvind Håbrekke forteller om sin bok «Den liberale familien – Biologiens comeback?»

I en kronikk i VG skriver Håbrekke: «En liberal oppfatning av morskap bør innebære at morskapet eksisterer uavhengig av staten. Når loven i dag slår fast at kvinnen som føder barnet skal regnes som mor, begrenser staten seg til å bekrefte et allerede eksisterende morskap. Det er altså ikke motstanderne av surrogati som representerer det statlige inngrepet i denne diskusjonen. Det er surrogatitilhengerne som åpner for å gripe inn i familierelasjonene som representerer den statlige maktbruken. Når staten på denne måten tiltar seg makten til å definere familien, innebærer ikke dette bare å definere en ny mor for barnet. Like viktig i denne sammenheng er det at staten også definerer fødemor og hele hennes slekt ut av barnets familie. Surrogati innebærer som oftest også eggdonasjon, og i disse tilfellene er det også en genetisk mor og genetisk slekt som defineres ut av barnets liv.