SAMTALE: Å leve med ANGST!

Madeleine Cederström i samtale med

TV-profil Jannecke Weeden

Venstre-politiker Odd Einar Dørum

bilselger Lars Erik Bakken

sanger og komponist Gunstein Draugedalen

rapper i klovner i kamp og grunnlegger av panikk.no Aslak Hartberg

– «Jeg tror at angst og desperasjon er den sterkeste drivkraften for oppfinnelser og risikovillighet», (lege og direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg i Morgenbladet).

– «Den som ikke kan føle angst, mangler noe som ingen kan være foruten: Fantasi.» (Herta Møller)

De to innledende sitatene gir angst en positiv vinkling. Men angst er fortsatt angst. Den handler om å unnvike, slik den svenske psykologen Anna Kåver skriver i sin bok «Uro. Att leva Med Tilvarons Ovisshet»: Vi mennesker gjør alt som står i vår makt for å unngå det farlige, unngå katastrofen. Å leve med angst betyr ofte å leve begrenset. Man isolerer seg og unnviker mange aktiviteter, så vel sosiale som andre, hvilket skaper følelse av meningsløshet og nedstemthet. Kåver betegner angst som en ond sirkel. Man tenker fremover, langt frem og lager seg ulike scenarier. Følelser, kropp og handlingsmønster starter et snurrende hjul som er vanskelig å stanse.

Den finlandssvenske terapeuten og teologen Tommy Hellsten, som kommer til festivalen, skriver i en av sine bøker: «Det går inte at finna trygghet utanfor sig själv, varken i pengar, människor, rusmedel eller makt. Den enda tryggheten finns i oss själva. Vägen dit går via otryggheten, den otrygghet vi känner når vi avkläds allt som vi klamrat oss fast vid».

Det finnes 10 typer angst, ifølge det danske magasinet Psykologi: Litt bekymret for alt (generell angst). Angst for å få panikk, bli sinnssyk (panikkangst). Angst for nærhet. Angst for å være syk (hypokondri). Angst for å ikke være perfekt. Angst for dyr og/eller andre ting. Angst for å miste kontrollen. Angst for å miste. Angst for å skulle prestere. Angst for store forsamlinger (sosialfobi).

(200,- inkl. minikonsert)