«Tenk negativt – Bli et bedre menneske»

Vi møter filosofen Ida Hallgren fra Sverige.

«Vær ikke så negativ – tenk positivt!» er noe en pessimist ofte hører, kanskje særlig på Sørlandet. Men en mottrend er på fremmarsj: «Tenk negativt – bli en lykkelig pessimist».
Ida Hallgren er svensk psykolog og doktorand i praktisk filosofi ved Gøteborgs Universitet.

Hun holder kurs i negativ tenkning på studieförbundet Sensus. Under kurset leser hun dikt av Vilhelm Moberg, Pär Lagerkvist og Albert Engström. Hallgren mener den positive tenkningen som har inntatt samfunnet, er farlig både på samfunns- og på individnivå.
Positiv tenkning har blitt en ideologi som kan føre til ulykke, mener hun. Eksempler er den gamle eller den kreftsyke som ikke får prate om uro og død uten å viftes bort med ord om å fange dagen, spise en kanelbolle og tenke positivt. I en individualistisk kultur, fylt til randen av selvhjelpslitteratur og overflatisk mindfulness, er det opp til hver enkelt å være lykkelig. En kreftsykdom kan til og med bli sett på som en gave som utvikler deg. Klarer du ikke det, kan du i stedet føle skyld. Å tenke negativt handler om å se virkeligheten som den er og forholde seg til den. Om du bare tenker positivt har du ikke verktøy til å håndtere virkeligheten.