Trenger barn et vern mot barnevernet?

Barnevernet ødelegger barna, hevdes det i utallige brev og medie-innlegg.
En skare av foreldre og aktivister skriver om barn som er utsatt for «overgrep» fra barnevernet ved at de urettmessig er fratatt foreldrene sine. På sosiale medier fortelles i sterke innlegg om politi og barnevern som tok barna, tilsynelatende uten god grunn. Barnevernet splitter familier i dramatiske scener med desperate barn og foreldre. Noen ganger skjer det i samband med barnefordelingssaker, der mor og far er uenige om omsorgen.

Cecilie har tidligere deltatt i debatt om barnevernet på Protestfestivalen. Hun hevder å ha blitt fratatt sitt barn urettmessig. «Foreldre og barn som er undertvunget barnevernet, er en melkeku for advokater, fosterforeldre, sakkyndige psykologer, tilsynsførere etc.», skriver hun på Facebook. Under ett av innleggene hennes skrev ei kvinne: «Heller dødsstraff enn å miste barna». Likevel settes det bare av to-tre dager i retten for å avgjøre en slik sak.

Men barnevernet svikter også ved ikke å handle. Barnevernet mottar hvert år 53.000 bekymringsmeldinger. KrF-medlem John Kristian Stranden og medlem av barnevoldsutvalget Torleiv Ole Rognum skrev i Vårt Land at politi og barnevern forteller om overgrep og mishandling av barn i stort omfang. Overgrepene begås ikke av «monstre», men av «vanlige mennesker». Fem prosent av alle barn opplever grov vold som slag, spark og lugging. Ti prosent av alle jenter og fire prosent av gutter under 13 år blir utsatt for seksuelle handlinger fra personer som er minst fem år eldre. Flere barn dør av omsorgssvikt, mishandling og drap enn i trafikken. Politiets barnehus undersøker årlig 6.300 barn grunnet mistanke om vold og overgrep.

Hvorfor er kritikken mot barnevernet så sterk? Trenger vi en stemme både for stemmeløse barn som lider under omsorgssvikt, vold og overgrep; og for dem som har mistet far eller mor i en konflikt? Hvem skal redde barna (og foreldrene), dersom både foreldre og myndigheter svikter?

PANEL:

Yngve Nedrebø, bestefar og tilknyttet «Fokus på barnevernet»

Øyvind Håbrekke, faglig leder tankesmia Skaperkraft

Marita Moltu, uavhengig repr. Bergen bystyre

Aline Lima, barnevernsbarn

Siren Winjor, barnevernsarbeider

Debattleder: Astrid Dalehaug Norheim

Musikalsk innslag: Dick Holmström (FIN)