[ 25.07.2016 av becka 0 Kommentarer ]

Årets tema 2016: “Ingen lenker er sterkere enn trangen til frihet”

Hovedtema skal alltid være en linje som passer som en rød tråd gjennom festivalen. Årets tema er ei linje fra en Kris Kristofferson-sang som heter «Third World Warrior». 22. juni fylte låtskriveren, artisten, filmstjernen og aktivisten 80 år, noe vi ønsket å markere ved å ha et hovedtema fra en av hans mange fabelaktige poetiske sangtekster.

Han er den eneste gjenlevende av festivalens fem inspiratorer, der de andre er Henrik Wergeland, Jens Bjørneboe, Axel Jensen og Erik Bye.

Kris har sagt at tar du ut ordene «freedom» og «rainbow» av sangene hans blir det lite igjen. Det er ingen tilfeldighet. Frihetstrangen er en enorm kraft. Don Quixote sa til sin væpner: «Friheten kommer, Sancho, den er en av de kosteligste gaver mennesket har mottatt fra himmelen». Nikolaus Cybinski sa at det er bare nerver som setter grenser for friheten. Lyrikeren Gunvor Hofmo sa det på en annen måte: «Friheten finnes bare i ytterpunktene: den absolutte nedverdigelse og den absolutte suverenitet». Nedverdigelsen finner man i Kristoffersons mest berømte strofe fra sangen «Me And Bobby McGee»: «Frihet er bare et annet ord for å ikke ha mer å tape». Med andre ord, hvis du har alt har du frihet (men også bundethet). Har du mistet alt har du også frihet. Frihet er å kunne ha muligheten til å følge det man i sitt indre mener er rett, selv om det går på tvers av holdninger i samfunnet.

Når Protestfestivalen i år tar opp temaet borgerlønn, er vi inne på det med å kunne leve sitt liv slik man mener er rett, uansett hvilke forutsetninger vi har. Får man ikke, eller kan ikke få en jobb slipper man å nedverdiges til et liv som sosialklient. Når vi tar opp religion hvert år handler det om at ingen har rett til å nekte noen en tro, selv om den skiller seg ut fra mengden. To andre av årets tema «skam» og «ulikhet» er forbundet med ufrihet. Lørdagen møter vi de kontroversielle som har blitt foraktet og elsket, de som har våget å være fri til å mene det de fleste ikke mener. Til sist møter vi 70-tallets hippier – eller den kristne greina av dem – som mer enn noen har blitt regnet som selve symbolet på de frie menneskene.

Når vi ville markere 80-årsdagen til Kristofferson ante vi ikke at han skulle få Erik Byes minnepris. Han var en av sju nominerte, men det lå ikke i kortene at han skulle få prisen.

Når Kris i år får Erik Byes minnepris er det vel unt. På Kristoffersons bursdag 22. juni 2004 hadde Kai Erland og jeg hentet Kris og Lisa Kristofferson i Oslo. Jeg hadde forsøkt intenst å få til et møte mellom han og Erik Bye. Men på veien ble Erik dårlig. Han kviknet til igjen senere, men da var allerede Kris ute av landet. Men Erik sendte hilsen til Kris to måneder før han døde, til han som «var en av de som ikke kunne holde kjeft». Erik likte så godt de som våget å tale urett og krig midt imot. Kris sendte hilsen til Erik fra Kristiansand før han fremførte sangen «Don’t let the bastards Get Yo Down».

I min bok «Kris Kristofferson: Dikter. Drømmer. Lærer. Løgner» (1999) omtalte jeg Bye som Norges Kris Kristofferson og Kris som USAs Erik Bye. De har begge vært høyt aktet. Låtskrivere. Poeter. Artister. Aktivister. Indianervenner. Fredselskere. Menneskerettsforkjempere.

Når årets festival går av stabelen 5.-11. september er det for første gang som en mer nordisk festival enn noensinne. Vi ønsker nemlig å være en nordisk verdifestival og ser frem til å ta imot våre nordiske gjester, sammen med våre andre deltakere. Festivalen er den 17. i rekken siden starten sommeren 2000.

Jeg tror vi kan si med frimodighet at det er den mest topptunge deltakerlista vi har hatt siden 2002.

La oss slå et slag for at festivalen skal få den friheten fremover at vi skal slippe å tenke på økonomiske utfordringer og i stedet bruke tiden på å fortsette å skape det Vebjørn Selbekk mener er Norges viktigste festival.

45 kjente kulturaktører, samfunnsaktivister og mediefolk, skrev under på oppropet som du kan se et annet sted i Absolutt Protest.

Kanskje kan vi ta Kris ord til oss selv, fra sangen som inneholder linjen som er blitt årets hovedtema:

«Du kan ikke slå han; han slåss for frihet. Det er alt han ønsker; alt han trenger. Du kan ikke vinne over han med våpen og penger. Ingen lenker er sterkere enn trangen til frihet»

La meg så avslutte årets leder med et dikt av poeten Arnold Eidslott som fylte 90 år i juni. Han er helt klart en av «Nordens vise menn», selv om vi – på grunn av høy alder – ikke inviterte han til programmet vårt fredagskvelden.

Diktet går rett inn i et annet tema Kris har satt på dagsorden under årets festival, nemlig «ondskapens sirkel, kan den brytes?». Selveste Hanne Sophie Greve har takket ja til å snakke om dette mandag 6. september på dagtid. Hanne Sophie Greve er ingen hvem som helst. Hun har i mange år vært dommer ved menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Hun har fått Fritt Ords Pris, Brobyggerprisen og Erik Byes minnepris (som hun fra nå av har til felles med Kris Kristofferson).

Tematikken handler om det faktum at mange av fredsheltene gjennom historien er blitt myrdet av krigsmenn. Martin Luther King, Kennedy-brødrene, Mahatma Gandhi, Yizhak Rabin og Jesus endte alle opp som martyrer for det de trodde på.

For den som dreper
dreper Lammet
men den som dreper Lammet
dreper seg selv –
således går døden i sirkel
for at den kan ramme
alle

(Arnold Eidslott, «Unge bajonetter», Kronen av røk)

Med ønske om meningsfylte og gode festivaldager!

Svein Inge Olsen
Festivalleder

[ 14.07.2016 av becka 0 Kommentarer ]

Nytt råd og nytt styre i Protestfestivalen

Nytt styre Protestfestivalen

Våren 2016 fikk Protestfestivalen nytt råd og nytt styre. Rådet ledes av 1. amanuensis Øyvind Økland, og ny styreleder er kommunalsjef Lars-Ivar Gjørv.

Nytt råd og styre skal sørge for fornyet kraft og styring for festivalen. Lars-Ivar Gjørv, Svein Hjorthaug og Belinda Bjerke utgjør nå styret i Protestfestivalen sammen med Svein Inge Olsen, som fortsatt (og selvsagt) er festivalsjef.

Styret har tatt kontroll på økonomi og strategi for festivalen og jobber nå med å skape økt forutsigbarhet for festivalen fremover.

Festivalen har demonstrert overlevelseskraft og fornyelse i mange år, det skal den fortsette med. Nå skal vi bidra med mer forutsigbarhet på drift og økonomi. Det skal vi klare, for festivalen er viktig for svært mange, og jeg er sikker på at flere vil være med bidra også økonomisk til denne upolerte juvelen av en festival. Nettopp upolert bør den forøvrig alltid være, sier styreleder Lars-Ivar Gjørv.

Det nye styret har i vår avholdt tre styremøter, og har vært operative på en rekke områder siden tiltredelsen. Det er ingen ansatte i Protestfestivalen, foruten festivalsjefen. Så sammen med en trofast og kompetent gjeng med frivillige – som sørger for gjennomføringen av festivalen og alle arrangementene, er styret også aktivt mellom styremøtene med sentrale oppgaver.

Det er vårt mål at vi snarlig skal skape forutsigbarhet for økonomi i Protestfestivalen. Hovedinntektene må komme fra institusjonelle bidragsytere, og her må sentrale myndigheter snarlig få organisert tilbake støtten til festivalen. Utover dette er det gledelig å se at også private investorer er på banen med viktige bidrag.
Takket være personlig engasjement og frivillighet – på alle plan, er det fortsatt gode utsikter for Protestfestivalen, i mange år fremover. Årets program og deltakelse er et sterkt bevis på nettopp det. Vi gleder oss til første uke i september, sier styreleder Lars-Ivar Gjørv.

[ 16.06.2016 av becka 0 Kommentarer ]

Kris Kristofferson får Erik Byes minnepris

Mandag 5. september kommer countrylegenden, filmstjernen og aktivisten Kris Kristofferson tilbake til Kristiansand og Protestfestivalen. Denne gangen skal han motta Erik Byes minnepris. Forfatter Kjartan Fløgstad vil presentere sin hyllest, før Byes barn deler ut prisstatuett og diplom. Kristofferson får prisen for sitt livslange bidrag for å gjøre verden til et bedre sted å være.

For 25 år siden gav han ut det sterkt samfunnskritiske albumet «Third World Warrior». Albumet var en støtte til sandinistene i Nicaragua, men handlet vel så mye om motstand mot krig og om kritikk av myndigheter som legger seg flate for penger og maktmisbruk. Mange av sangene hans handler om nettopp dette.

Kristofferson har vært engasjert i indianernes rettigheter, forholdene til de meksikanske dagarbeiderne, palestinske skolebarn og ikke minst uskyldige ofre for vold og krig. I «Johnny Lobo» synger han om vennen og indianeraktivisten John Trudell (1946-2015), som mistet hele familien da noen tente på huset hans. Kristofferson signerte sammen med bl.a. Mandela, Gorbatchov, Dalai Lama og Jesse Jackson et opprop for frigivelse av den livstidsdømte indianeren Leonard Peltier. Han har støttet Cesar Chavez (1929-1993), lederen for de meksikanske dagarbeiderne. Prisvinneren har deltatt på Amnestys 50-årsjubileumsalbum og på et album mot landminer. Han var blant de kjendisene i USA som var mest kritiske til Irak-krigen. I sangen «The Circle» synger han om den irakiske kulturministeren som ble drept av bomber, en hendelse som ble tiet i hjel av vestlige medier. Flere av sangene handler om terror og om hvorfor menneskene har en tendens til å ta livet av dem som vil utrette noe godt; slike som Martin Luther King, Kennedy-brødrene, Gandhi, Rabin og Jesus.

Kristofferson har tidligere fortalt at han har mistet både platekontrakter, managere og filmroller fordi han er blitt oppfattet som kommunist. I Norge ville han antakelig blitt regnet som sosialdemokrat. Selv har han aldri villet delta i partipolitiske sammenhenger. Han har betegnet det å stille opp for menneskerettighetene som en plikt, noe som kommer foran jobb og penger. «Jeg stiller opp for dem til de kaster jord på kistelokket mitt,» sa han i et intervju med det norske Filmmagasinet en gang.

Mange husker Kristofferson som programleder for den store Bob Dylan-hyllesten i Madison Square Garden i 1992, der han støttet Sinead O’Connor, som ble pepet ut av publikum fordi hun hadde kritisert en uttalelse av paven.

Til sist nevnes at Kristofferson har bidratt sterkt til Protestfestivalens eksistens ved å holde flere støttekonserter for den. «Kampen mot apati er minst like viktig i Norge som i mitt land,» uttalte han som begrunnelse i 2004.

22. juni fyller Kristofferson 80 år. I det siste har han slitt med svekket hukommelse, og gjør sjelden intervjuer. Men han husker sangene og turnerer i hele Norden i september. I forbindelse med dagen utgis dobbeltalbumet «Cedar Creek Sessions» og en ny boks med samtlige album. Allerede 24. juni, bare noen måneder før han kommer til festivalen for å motta prisen, feires han i Kristiansand av nettopp Protestfestivalen med showseminaret «Hjelp meg gjennom natta – sangene til Kris Kristofferson». Her deltar bl.a. Petter Nome, Anders Heger og VGs Stein Østbø.

Kris vil i forbindelse med utdelingen gi en 30 minutters konsert på festivalen.

[ 23.05.2016 av becka 0 Kommentarer ]

Vi feirer Kris Kristofferson 80 år

Protestfestivalen feirer Kris Kristofferson 80 år

Showseminar - Kris Kristofferson 80 år

7 x 12 – Hjelp meg gjennom natta – SANGENE TIL KRIS KRISTOFFERSON

 

Tid: 24. juni 2016 kl 19.00
Sted: Håndverkeren
Rådhusgaten 15, Øvre Torv, Kristiansand, Norway

PROGRAMLEDER: PETTER NOME
Billettpris kr 190,-

19.00 KIM EIKENES synger «Sunday Mornin’ Comin Down»

19.10 Innledning v/OLE GEIR FESTE som leser tekst av SIGBJØRN NEDLAND

19.15 CD: «Falne Engler – Kris Kristofferson på norsk» – 3. verdenskrig.

19.20 SVEIN INGE OLSEN – «They Killed Him»
SANG: VIDAR FRØYSNES

Han har hatt et lidenskapelig forhold til Kristoffersons sanger siden 80-tallet. Påstår sangene reddet livet hans i mørke perioder. Har gitt ut bok om Kristofferson, arrangert tributekonserter og stått bak to plateutgivelser til ære for Kris. I de siste åra også vært personlig venn av familien. Kris har siden 2004 vært en betydelig bidragsyter til festivalen, og i 2013 ble han innlemmet som festivalens femte inspirator. Sangene, så vel som hans rolle som samfunnskritiker og fredsaktivist har inspirert mange.

19.35 KRISTIAN HAGESTAD – For The Good Times
SANG: INGER LISE STULIEN

Han er kjent som fylkeslege i Vest-Agder gjennom 24 år, men også engasjert skribent og samfunnsengasjert særlig når det gjelder forholdene i deler av Asia og Øst-Europa. Nå som pensjonist har han intensivert reisevirksomheten, men er også helt sentral i utformingen av programmet til Protestfestivalen. Fylte nylig 70 år.

19.50 BIRGITTE KLEIVSET – Me And Bobby McGee
SANG: KARI KLEIV

Birgitte er skribent og udtalt sørlending, med en sterk hang til blaude konsonanter. Birgitte er utdannet litteraturviter, og arbeider ved Universitetet i Agder som informasjonsspesialist, prosjektleder og kursholder. I fritida formidler hun om kunst, litteratur, vitenskap og musikk på sin blogg og i SoMe.

20.05 VIDAR FRØYSNES – Maybe You Heard
SANG: VIDAR FRØYSNES

Han har spilt Kris Kristofferson 60-tallet. Har opptrådt både alene, med band og med kona Mona Ida som er anerkjent billedkunstner. Han har vært næringssjef, kultursjef og plansjef, samt stabssjef hos rådmannen i Bygland. I dag er han varaordfører for Ap i kommunen. Helt siden han var ung har 61-åringen hatt et nærmere forhold til Kris Kristofferson enn de fleste. Nå er han også aktuell med å ha oversatt flere av sangene hans til «setesdalsk». Utgivelse er i komminga.

20.20 LANSERING AV ÅRETS FESTIVALPROGRAM

20.30 KIRSTI SVENNING – «In the News»
SANG: HALVI THYCAT

Trønderen Kirsti flyttet til Oslo i 1995. I hovedstaden har hun de siste ti årene vært informasjonsrådgiver på Nobels Fredssenter, men den siste tida har hun vært prosjektleder for internasjonale medier på Visit Oslo. Hun elsker byen og dens mange kulturtilbud. Hun har vært opptatt av internasjonal politikk og samfunn i flere år, kanskje ikke så rart hun har et sterkt forhold til Kristoffersons musikk og tekster.

20.45 PETTER NOME – «Don’t Let the Bastards (Get You Down)»
SANG: NINA PERNILLE MUNKGSGAARD

Mest kjent som programleder i NRK gjennom en årrekke, men de siste åra har han vært mest opptatt av kultur og forsvarlig alkoholbruk, gjennom jobben som direktør for bryggeri- og drikkevareforeningen. Før det var han kommunikasjonssjef i Flyktningehjelpen. Samfunnsengasjerte Nome har falt for både musikken og samfunnsengasjementet til Kris.

21.00 ANDERS HEGER – «Here Comes That Rainbow Again»
SANG: KIM EIKENES

Forlegger og forlagssjef i Cappelen Damm. Ble kjent som forfatter da han i 1985 skrev boka om prosessen mot Agnar Mykle, en bok som resulterte i Brageprisen. Han er spaltist i Dagsavisen og har en gang oversatt Mummitrollet til norsk. Hans siste bok fra 2012 er en biografi om Thorbjørn Egner. På Twitter, et medium han er heftig bruker av, hevdet han nylig at Kris Kristofferson er større enn Johnny Cash. Større fan finner man ikke.


21.15 STEIN ØSTBØ – «Caseys Last Ride»
SANG: VIDAR FRØYSNES

Musikkjournalist i VG og en av Norges mest profilerte anmeldere. Stemmer Østbø deg ned er det en viss sannsynlighet for at plata blir en flopp. Østbø har sterke bånd til Kristoffersons tekster og gjorde et lengre og mektig intervju med legenden for noen år siden. Østbø burde strengt tatt ikke fått lov til å være med her, da han i 1999 ifølge Erik Hillestad var den som ødela det norske konseptet «Falne Engler – Kris Kristofferson på Norsk» ved å slakte den. Både festivallederen og Sigbjørn Nedland var helt sentrale i utgivelsen. Men til tross for Østbø, Kristofferson elsket plata og siden utgivelsen har Kris holdt to støttekonserter for Protestfestivalen. Stein er tilgitt.

Kunstner: UNNI ASKELAND


LÅTSKRIVEREN, ARTISTEN og FRIHETSFORKJEMPEREN FYLLER 80

Kris Kristofferson markerer 80 år med et nytt live dobbeltalbum «Cedar Creek Sessions» som utgis 17. juni. Han vi turnere utover høsten med Willie Nelson (83). Disse to tilhører de aller fremste og kanskje de eneste virkelig store gjenlevende countrylegendene fra sin generasjon. Willie var også med da konserten «Life & Songs Of Kris Kristofferson» gikk av stabelen i Nashville i mars. Konserten skal etter planen utgis, antakelig rundt bursdagen. 80-åringen har bidratt med flere støttekonserter for festivalen.

[ 16.09.2015 av becka 0 Kommentarer ]

Erik Byes minnepris 2015: Bob Geldof

Kjell Magne Bondevik introduserer mottaker av
Erik Byes minnepris 2015: Bob Geldof

“Kunst har sin egenverdi. Artister som gir oss kulturopplevelser beriker oss som mennesker og som samfunn.
Men noen artister vil mer enn dette; de vil bruke sin kunst for å bidra til positive samfunnsendringer.
Erik Bye var en slik person.
Bob Geldof er en annen.
Begge har særlig vært opptatt av å bruke sine usedvanlige kunstneriske evner til støtte for svaktstilte og undertrykte mennesker.
Derfor er det meningsfullt og riktig at Bob Geldof i dag mottar Erik Byes minnepris.
Robert Frederick Geldof, bedre kjent som Bob Geldof, ble født 5.okotober i 1951, er fra Irland og kjent som sanger, låtskriver, skuespiller og politisk aktivist. Han var frontfigur i rocke-bandet Boomtown Rats, og hadde sin første hit med sangen «I Dont Like Mondays».
I 1984 skrev han den enda mer kjente «Do They Know It`s Christmas» som ble kjent gjennom Band Aid og den senere konserten Live Aid, som begge hadde til hensikt å samle penger og gi internasjonal oppmerksomhet til sultkatastrofen i Etiopia.
Mange av oss husker dette godt, og en hel verden ble vekket til økt engasjement.
Men Geldof brukte ikke bare sin kunst til å vekke andre. Han har reist verden rundt, oppsøkt fattige og nødlidende, skapt oppmerksomhet om de som trenger det, og påvirket politikere til større innsats.
Selv møtte jeg Geldof et par ganger i min tid som statsminister, karakteristisk nok den ene i FN-bygningen i New York. Han oppsøkte maktens sentrum i det internasjonale samfunn for å presse på for større innsats for verdens fattige og undertrykte. Jeg ble imponert over hans engasjement og innsikt.
Han er fortsatt usedvanlig aktiv både som kunstner og forkjemper for utvikling og menneskerettigheter.
Geldof ble allerede i 1986 utnevnt til «Honorary Knight Commander of Order of the British Empire».
I dag, nesten 30 år senere, får han Erik Byes Minnepris her i Kristiansand.
Det er høyst fortjent. Det er en ære å få være med ved denne høytidelige anledning.”