[ 05.04.2012 av becka 0 Kommentarer ]

Kommersiell vs offentlig støtte

En del politikere mener en festival skal klare seg sjøl etter så mange år. Det bør ikke gjelde Protestfestivalen, i den forstand det menes. I såfall blir festivalen kommersiell og kan ikke invitere hvem som helst eller ta opp hva som helst. Navnet Protestfestivalen er også kontroversielt for mange bedrifter, samt at en av “formålsparagrafene” om å være en festival “mot den ensporede markedstenkningen” da vil bli et problem. Da festivalen startet opp var misforstått toleranse et stort problem. I dag er festivalen like mye et korrektur mot ensretting. I år skal f.eks. et av temaene handle om at media får færre og færre eiere. Hvilke konsekvenser får det? Vi ønsker å være en motpol til det politisk korrekte. Her er det rom for anarkisten, galebevegelsen, toppolitikeren, næringslederen, ateisten og den konservative kristne. Derfor er Protestfestivalen enestående i Norden – og mer viktig enn noensinne. Ideelt sett burde festivalen mottatt nok offentlig støtte til å rulle rundt år etter år, slik man f.eks. har statsstipendiater for at man kan ytre seg friskt uten å frykte konsekvenser.

Nyheter
[ 03.04.2012 av becka 0 Kommentarer ]

Facebook-aksjonen: Redd Protestfestivalen!

Protestfestivalens tilhengere har startet en Facebook-aksjon for å samle inn penger til å dekke festivalens gjeld, slik at Protestfestivalen kan bestå. Aksjonen kalles “Redd Protestfestivalen!”:
“Vi trenger Protestfestivalen og det er sikkert flere med meg som deler dette synet . Så her trenges det bare at 1000 stk sender hver sin 200 lapp til kontonr 3000.25.06625 som er Protestfestivalens konto ”
Les mer “Facebook-aksjonen: Redd Protestfestivalen!” »