Kjøttvegring – Teltet

Bildet er tatt av Alf Otto Fagerni

John Vikström og Kjell Westö

Bilde tatt av Svein Inge Olsen

Fredrik Virtanen og Sylfest Lomheim

Bilde tatt av Alf Otto Fagermo

Fredrik Furu i teltet

Bilde tatt av Alf Otto Fagermo