Ann-Kristin Olsen

Stilling:
Tidligere Fylkesmann, Vest-Agder

Ann-Kristin Olsen er jurist og den siste fylkesmannen i Vest-Agder. Hun var i det embetet i perioden 1998 til 2015, da hennes embete ble slått sammen til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Olsen er utdannet cand. jour og var den første kvinnen som ble utnevnt i embetene som politiinspektør, politimester og sysselmann på Svalbard. Hun var politifullmektig i Oslo politikammer fra 1972 til 1973, dommerfullmektig i Indre Follo sorenskriverembete fra 1973 til 1975. Olsen var politifullmektig i Follo politidistrikt fra 1976 til 1977, politiadjutant i perioden 1977 til 1980, politiinspektør fra 1980 til 1983. Hun var politimester i Halden fra 1983 til 1995. Olsen var sysselmann på Svalbard fra 1995 til 1998. Ann-Kristin Olsen har sittet som styreleder i Helse Sør-Øst fra 2016 til 2018. Olsen har også tidligere vært leder for Kronprinsparets humanitære fond og Europarådets ekspertkomité mot barneprostitusjon, samt nestleder i gjenopptagelseskommisjonen for straffesaker. I 2006 ble Olsen utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden for embetsfortjeneste og samfunnsgagnlig virke. I 2021 ble Olsen tildelt Erik Byes Minnepris.