Elizabeth Hoff

Stilling:
Sykepleier og bistandsarbeider

Elizabeth Hoff er en norsk sykepleier og leder for WHOs helsearbeid i Libya. Fra 2012 til 2019 ledet hun organisasjonsens hjelpearbeid i Syria. Hun er utdannet sykepleier og jobber ved Ullevål sykehus i Oslo der hun videreutdannet seg til jordmor. Hoff er vinner av Erik Byes Minnepris i 2018 og ble samme år tildelt Gunnar Sønstebys minnefond og vant prisen som årets Peer Gynt. I 2019 kom det en biografi om hennes arbeid i Syria mellom 2012 og 2019 skrevet av Ole Øyvind Sand Holdt, kalt «En helvetes jobb». Hoff ble med i WHO allerede i 1997, men hennes første stasjonering var for Palestinakomiteen i Kairo i 1987. Hoff har forøvrig også mastergrad i pedagogikk ved Universitetet i Trondheim, samfunnsmedisin fra University of California og en grad innen internasjonale relasjoner og konfliktløsning fra Harvard Law School.