Jan Inge Jenssen

Stilling:
professor og USA-frelst

Jan Inge Jenssen er professor innenfor området ledelse og organisering ved Universitetet i Agder og professor 2 på Høgskolen for Ledelse og Teologi. Hans forskningsområde er entreprenørskap og innovasjon i små bedrifter. Jenssen arbeider også med kirkeledelse. Han har publisert flere bøker og vitenskapelige artikler