Jørgen Randers

Stilling:
Professor emeritus ved BI, klimaaktivist og forfatter

Professor og tidligere rektor ved Handelshøyskolen BI. Randers har vært dypt engasjert i miljøspørsmål og forsket på klimaproblematikk i nesten 40 år. I internasjonal sammenheng gjorde han seg første gang bemerket i 1972, som medforfatter til boken «Hvor går grensen?». Han har vært særlig opptatt av problemene med overbefolkning, spesielt i den tredje verden. Randers har vært medlem av Arbeiderpartiet i 40 år og betegner seg selv som «klimapessimist».