Mahmood Moghaddam

Stilling:
Samfunnsdebattant og menneskerettighetsforkjemper

Mahmood Amiry-Moghaddam er menneskerettgiehstforkjemper og hjerneforsker som jobber som professor innen medisin ved Universitetet i Oslo. Han kom til Norge som politisk flytkning via Pakistan i 1985 og fikk legeutdannelse ved Universitett i Oslo før han senere tok doktorgrad ved Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap. Moghaddam er også vinner av Amestyprisen i 2007 for sitt engasjement i menneskerettighetsbrudd i Iran. Han ble tildelt Anders Jahres medisinske pris for yngre forskere i 2008 og i 2004 fikk han Hans Majestet Kongens gullmedalje for beste medisinske doktorgrad ved Universitetet i Oslo.