Morten Magelssen

Stilling:
Professor, lege og førsteamaneuensis

Morten Magelssen er førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo og professor II i bioetikk ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn. Han har bakgrunn som lege og jobbet som kliniker i fem år før han startet arbeider på universitet i 2010. Som etikkforsker er etikk innen helsetjenesten et av hans interesseområder. I 2013 slapp Magelssen ut boka «Menneskeverd i klinikk og politikk» og ble skrevet på oppdrag fra Norges kristelige legeforening. I 2020 var han hovedredakør for «Etikk i helsetjenesten», en fagbok i helseetikk.