Per Olaf Lundteigen

Stilling:
Stortingspolitiker, Sp

Per Olaf Lundteigen er stortingsrepresentant for Buskerud og representerer Senterpartiet. Han er medlem i arbeids- og sosialkomiteen og fullmaktskomiteen. Han har tidligere vært medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen og finanskomiteen. Lundteigen hadde sin første periode på Stortinget i 1993 og satt til 1997, så ble han innvalgt igjen i 2005 og er dermed i sin fjerde stortingsperiode på rad. Han har en cand. agric ved Norges landbrukshøgskole og har drevet egen går siden 1982. I perioden 1986 til 1992 var Lundteigen leder av Norges Bonde- og Småbrukarlag. I 1997 bidro han som medforfatter av boka «Annderledeslandet – som ikke er seg sjøl nok» og var sammen med daværende partileder Anne Enger aktivt med på å introdusere begrepet Annerledeslandet i den norske EU-debatten i 1993-1994. Lundteigen er også en av to æresmedlemmer i Senterungdommen.