Olav Østrem

Stilling:
Jurist, forfatter

Olav Østrem er jurist, journalist og forfatter og har siden 2008 jobbet i Klassekampen. Han er i dag featurejournalist. Østrem har tidligere jobbet som nyhets- og samfunnsreporter i NRK. Våren 2021 slapp han boken «Hatefulle ytringer – Lov og rett i krenkingens tid» som ønsker å forklare mer om hva rasismeparagrafen innebærer. Boken handler om en bekymret far, et alvorlig samfunnsproblem og en somalisknorsk kvinne som er blitt selve symbolet på hva straffelovens §185 skal verne.