Reidar Almås

Stilling:
Seniorforsker og professor i bygdesosiologi og regionalpolitikk

[Fredag 4. september]
18:00
Emne: DEBATT OM BYGDEDØDEN
[Fredag 4. september]
20:00
Emne: DEBATT OM SÅRBARHET

Reidar Almås er utdannet sosiolog fra Universitetet i Bergen og ble doktor philos på en avhandling om samdrift i landbruket i 1980. Almås har publisert mange bøker, blant andre «Norsk jordbruk – det nye hamskiftet» (1977), «Bygdesosiologi» (1985), «Bygdeutvikling» (1995), «Norges landbrukshistorie» (2002) og «Norsk matmakt i endring» (2015), den siste saman med Hilde Bjørkhaug og Jostein Vik. Han har vore professor i bygdesosiologi og regionalpolitikk ved NTNU i Trondheim, der han har bygd opp Norsk senter for bygdeforskning (nå RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning). Som pensjonist arbeider han med publisering og annen formidling i deltidsstilling ved RURALIS og er professor emeritus ved NTNU.