Rikke Lund

Stilling:
Professor, Københavns Universitet

Rikke Lund er professor ved institutt for folkesundhetdsvidenskab ved Københavns Univerisitet. Hennes hovedfokusområde er forskning på studier av sosial ulikhet i friskhet og sammenhengem mellom sosiale relasjoner og helse, med spesiell interesse for å avklare de biologiske, adferdsmessige og psykologiske forklaringsmekanismer i den forbindelse. Hun har en spesiell interesse for å se på effekter av sosiale forhold gjennom livet på helsetilstand og tidlige aldrigstegn senere i livet, i tillegg til friskhet, trivsel og relasjoner i spesielt utsatte grupper.