Are Saastad

Stilling:
Daglig leder, Reform

Are Saastad er en tidligere helsefagarbeider og mannrettighetsaktivist. Han ble kjent i forbindelse med Saastad-saken i 2010-2011, da han tapte sin rettssak mot Oslo universitetssykehus i to rettsinstanser etter at sykehuset avsluttet hans arbeidsforhold, og utga en bok om saken. Saastad har jobbet som hjelpepleier og lokal tillitsvalgt i Fagforbundet ved Gaustad sykehus fra 1985, senere ved Aker sykehus. Etter at hans arbeidsforhold på Aker sykehus ble avsluttet mot hans vilje av nyfusjonerte Oslo universitetssykehus i 2010 gikk han til sak mot sykehuset, men tapte i både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Saastad har siden 2012 vært daglig leder hos Reform, som er et ressurssenter for menn.