Sverre Diesen

Stilling:
General, tidligere forsvarssjef

Sverre Diesen er general og tidligere forsvarssjef. Han startet sin militære utdanning ved Befalsskolen for kavaleriet på Trandum allerede i 1969 og tok siden Krigsskolen i 1976 til 1979 og Hærens stabsskole i 1988. Diesen har også en utdannelse som siviligeniør fra Norges tekniske høgskole fra 1979. I 2005 ble Sverre Diesen Norges forsvarssjef etter Sigurd Frisvold. Han ble etterfulgt av Harald Sunde. Som etatsjef for Forsvaret og regjeringens fremste fagmilitære rådgiver la Sverre Diesen i 2007 fram Forsvarsstudie 2007 (FS 07), med sine vurderinger og anbefalinger, som en del av den ordinære langtidsplanprosessen i forsvarssektoren. I FS 07 la Diesen vekt på å vise de etter hans vurdering sterke begrensninger på utviklingen av Forsvarets operative evne som følge av den begrensede politiske vilje til å øke forsvarsbudsjettet, med ytterligere nedskjæringer i Forsvarets struktur som følge. Diesen gjorde det til en av sine hovedsaker å synliggjøre at det innen forsvarssektoren er en særskilt høy kostnadsvekst knyttet til anskaffelse av materiell som ikke er hensyntatt, og dermed ikke kompensert for, i forsvarsbudsjetteringen. Han har etter sin tid som forsvarssjef blitt en profilert samfunnsdebattant og har også bidratt på flere litterære utgivelser som Fornyelse eller forvitring i 2011 og som redaktør for fagboka Strategi i 2012. Diesen har siden 2012 fungert som sjefsforsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Han er også en dekorert herremann med blant annet en utnevnelse som kommandør med stjerne av St. Olavs Orden, forsvarsmedaljen med laurbærgren, Kongehusets 100-årsmedalje, Forsvarsmedaljen med to stjerner og Hærens vernedyktighetsmedalje med tre stjerner. Av utenlandske utmerkelser ble Diesen i 2010 utnevnt til storkorskommandør av Viesturs orden for sin innsats for forsvarssamarbeid mellom Latvia og Norge.