Trond Giske

Stilling:
Samfunnsøkonom og politiker

Trond Giske er en samfunnsøkonom og politiker fra Arbeiderpartiet. Han har sittet på Stortinget siden 1997 og vært startsråd i to regjeringer. Giske var utdanningsminister mellom 2000 og 2001, kulturminister mellom 2005 og 2009, og næringsminister mellom 2009 og 2013. Han har også fungert i korte perioder innen Barne- og likestillingsdepartementet, Justis- og politidepartetmentet og fungerte i fire år som settestatsråd i Fiskeri- og kystdepartementet der statsråden var inhabil. Giske er nå medlem i Familie- og kulturkomiteen for Arbeiderpartiet. Giske har cand. mag med mellomfag i sosialøkonomi ved NTNU, mellomfag i statsvitenskap, bachelor ved Norges handelshøyskole og første avdeling rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han var også i perioden 2015 til 2018 en av to nestledere i Arbeiderpartiet.