Veronica Orderud

Stilling:
Saksbehandler, teolog og tidligere straffedømt

Veronica Orderud er nok mest kjent som en av de fire som ble dømt for medvirkning til overlagt drap på sine svigerforeldre og sin svigerinne i 2002, men hun jobber nå som saksbehandler hos NAV. Orderud har gjestet Protestfestivalen tidligere, blant annet i 2015 der hun, i samtale med Erling Havnå fortalte om møtet med friheten. Videoen av samtalen er fortsatt den mest sette på YouTube. Hun besøkte også festivalen i 2016. Nå er hun tilbake på årets festival for å blant annet delta under flere samtaler i anledning Bjørneboe-jubileet. Orderud er forøvrig også cand. theol. ved Universitetet i Oslo