[ 05.04.2012 av becka 0 Kommentarer ]

Kommersiell vs offentlig støtte

En del politikere mener en festival skal klare seg sjøl etter så mange år. Det bør ikke gjelde Protestfestivalen, i den forstand det menes. I såfall blir festivalen kommersiell og kan ikke invitere hvem som helst eller ta opp hva som helst. Navnet Protestfestivalen er også kontroversielt for mange bedrifter, samt at en av “formålsparagrafene” om å være en festival “mot den ensporede markedstenkningen” da vil bli et problem. Da festivalen startet opp var misforstått toleranse et stort problem. I dag er festivalen like mye et korrektur mot ensretting. I år skal f.eks. et av temaene handle om at media får færre og færre eiere. Hvilke konsekvenser får det? Vi ønsker å være en motpol til det politisk korrekte. Her er det rom for anarkisten, galebevegelsen, toppolitikeren, næringslederen, ateisten og den konservative kristne. Derfor er Protestfestivalen enestående i Norden – og mer viktig enn noensinne. Ideelt sett burde festivalen mottatt nok offentlig støtte til å rulle rundt år etter år, slik man f.eks. har statsstipendiater for at man kan ytre seg friskt uten å frykte konsekvenser.

[ 24.05.2011 av becka 0 Kommentarer ]

Protestfestivalens Kulturnattdebatt 28. mai er om Kilden

Havana Etcetera, Vestre Strandgate
1700 DEBATT: Kulturhuset Kilden – Fiffens lekestue?
Det koster 7000 kr for å låne Agder teater gratis. Hvor mye vil det da koste å låne Kilden? Er det ikke utopi å tro at andre enn de store statsstøttede kulturinstitusjonene og enkelte store konserter får muligheten til å ta i bruk huset?
Det popper opp gigantiske kulturhus over hele landet, men svært få av dem klarer å drive med overskudd. ”Når åpningsfesten er over, opplever mange kommuner blåmandag. Nesten som et kulturhus-syndrom å regne,” skriver Nationen. Larvik, Tromsø, Fredrikstad. Flere steder har kulturhusene ikke klart å bli de kulturelle kraftsentra man forestilte seg. Man sliter blant annet med å fylle husene med innhold. I Fredrikstad sier kommunalsjef for Kultur Dag Eriksen at ”det har mer med et politisk lokk på driftsmidler å gjøre, enn kostnadene bygget utgjør”. Hva da med Kilden, et av de mest kostbare og spektakulære kulturhus som er på gang?

Debattanter:
Innledning v/
Pål Gitmark Eriksen, forfatter
Harald Stensland, kulturentreprenør
Jørgen Kristiansen, bystyremedlem KrF og styremedlem Cultiva
Pontus Kyander, direktør SKMU (Sørlandets Kunstmuseum)
Stein Tore Sorthe, kulturdirektør i Kristiansand
Heidi Sørvig, daglig leder Visit Sørlandet AS

Debattleder: Frank Mersland