[ 09.03.2014 av becka 0 Kommentarer ]

Hva er Protestfestivalen?

Christianssand Protestfestival

En festival mot apati og likegyldighet
– for engasjement og handling.

Debatt, samtaler, kultur og meningsbrytning.

(Nordens verdifestival) ble arrangert for første gang i Juli 2000.  Målet var å være en protest mot avmakt og likegyldighet, for engasjement og handling.

Protestfestivalen ble startet som pur galskap og vokste seg større og større hvert år.  De senere årene har festivalen gått fra lokalavisens første oppslag “la det ikke skje igjen” til å bli en maktfaktor. (Samme avis).  “Festivalen er en fantastisk blanding av litt sånne gærninger som oss og overleger og domproster” sa en lattermild Jahn Teigen, som sammen med stuntpoeten Triztan Vindtorn ble intervjuet av lokalavisen i 2006.  “Enhver festival som inviterer til debatt og tankevirksomhet er selvfølgelig viktig i en samfunnsstruktur som er glatt og overflatedyrkende,” fastslo Vindtorn.

Hensikten er at alle skal få slippe til, enten man er professor, lagerarbeider, musiker, forfatter eller overlege.  Festivalen er politisk og religiøst uavhengig og kjent som “den lille festivalen med de store spørsmålene.”  Vi bryr oss ikke med hva våre deltakere mener, men at de faktisk mener noe.

Utallige kjendiser har stilt opp i årenes løp.  Noen av dem har hevdet at det er Norges viktigste festival.  Andre har sagt det er en ære å bli invitert.  Programleder på TV Norge utropte den til Norges Kultfestival.

I 2009 stilte 41 artister opp på et jubileumsalbum, hvor 36 av låtene var nyinnspilte.  Blant artistene var Kris Kristofferson, Delbert McClinton, Åge Aleksandersen, Jan Eggum, Boygard, Anne Grethe Preus, Haddy N’Jie, Tuva Syvertsen, Claudia Scott, Jonas Fjeld og Gry Jannicke Jarlum.

[ 09.03.2014 av becka 0 Kommentarer ]

Hva vi vil

Protestfestivalen2000
Protestfestivalen er en protest mot avmakt og likegyldighet, for engasjement og handling. En protest mot ensrettingen i samfunnet, den ensporede markedstenkningen og et slapt toleransebegrep.

Et program i ånden til Henrik Wergeland, Jens Bjørneboe, Erik Bye og Axel Jensen.
Disse forfatterne gikk mot strømmen. Derfor lier vi de!

Festivalen ble startet av Kai Erland og Svein Inge Olsen i juli 2000. Målet var å utfordre toleransebegrepet i en tid da en mening ofte var dominerende i samfunnsdebatten. Mente man noe annet ble man hengt ut. Det er en farlig utvikling hvis vi får et samfunn der kun en mening teller, hvor andre meninger på feies under teppet. Vi har sett mange eksempler på det de siste årene. Vi har bevisst ikke ønsket å ha ”gjerder”. Her møtes den mest konservative og den mest liberale hippien eller anarkisten. Det tror vi er hovedgrunnen til at festivalen har overlevd i alle disse årene. Protestfestivalen er religiøst og politisk fri og det skal den være. De fleste deltakere stiller opp gratis og ofrer dermed noe for å delta.

I tillegg til å utvide toleransebegrepet er formålet at folk flest skal engasjere seg mer og ta mer del i samfunnsdebatten. Engasjement er viktig, eller som den amerikanske artisten og aktivisten Kris Kristofferson sa det da han holdt støttekonsert for oss i 2004: Kampen mot apati er uhyre viktig og helt sikkert like aktuelt i Norge, som i mitt hjemland USA.

Temaene spenner vidt i alle himmelretninger. Det bør finnes noe for alle på festivalen. Her diskuteres filosofi, politikk, religion, menneskerettigheter, etikk og kulturspørsmål. Enkelte aviser har skrevet at det er litt sirkus og litt alvor. Vi krangler ikke om den betegnelsen. Ofte må man ha litt sirkus for at man skal forstå alvoret.

Det vi har sett gjennom årene er at temaene vi tar opp ofte blir hete tema i media både i forkant og etterkant av festivalen. Det har til tider vært meget høy temperatur på debattene. Det er debattene som utgjør kjernen, selv om kunsten, musikken, boklanseringene og alt det andre er en like viktig del av Protestfestivalen.

Erik Bye var sterkt engasjert i festivalen de to siste årene han levde. Han oppdaget at det farligste med dette samfunnet var tausheten. Derfor er Protestfestivalen så viktig. Dødssyk som han var formanet han oss til å holde festivalen gående. På grunn av at han var så sterkt involvert fikk festivalen æren av å dele ut Erik Byes Minnepris etter hans bortgang i 2004.
Artisten Jahn Teigen hadde en annen grunn til å involvere seg. På Protestfestivalen fikk han slippe til direkte i møter med publikum, uten det filteret media ofte er. De siste årene er festivalen preget av at flere kjente navn med engasjement i festivalen er gått bort. Det gjelder i første rekke Triztan Vindtorn, Steinar Lem og Tove og Erik Bye. Heldigvis er nye kommet til.

Festivalen varer over ni dager og har som regel et hovedtema som gjelder hele festivalen. I tillegg er det forskjellige tema hver dag.

Vårt ønske er at vi lærer å respektere hverandre tross ulike meninger. Like viktig er det at vi får lov til å mene noe, selv om det kanskje ikke er helt i tråd med det de fleste mener. Samfunnet trenger ulikheter for skape balanse.

Flere av de vi har snakket med sier det er en spesiell stemning i byen under festivaldagene. Den stemningen håper vi å bevare, for det er den som gjør Protestfestivalen til noe helt eget i den norske festivalfloraen. Vi er dessuten stolte over at vi er den eneste festivalen i sitt slag i Norden. Antakelig i hele Europa.

Med hilsen

Svein Inge Olsen
Festivalleder

[ 09.03.2014 av becka 0 Kommentarer ]

Historie

Protest som grunder–idé
Skrevet av Dag Håkon Hellevik, Ukeavisen Ledelse (2005) 

Sommeren 2000, midt i den sørlandske fellesferien, mobiliserte Svein Inge Olsen og Kai Erland et hundretall artister, akademikere og kunstnere for å protestere mot likegyldighet og avmakt. Og likegyldighet var det de fikk, for publikum ga blaffen. Det gjorde imidlertid ikke lokalpressen, som slaktet arrangementet fullstendig. Heller ikke kreditorene var likegyldige, de krevde dekning for et underskudd på 160.000 kroner.
Huffameg, sier Svein Inge Olsen og blir litt fjern i blikket ved tanken. Ole Paus sto på gata og sang, og folk gikk forbi uten å ane hva som foregikk. Ifølge Fedrelandsvennen var det hele så pinlig at de nærmest ba oss om å flytte fra byen. Vi var temmelig langt nede da uka var over.

Les mer “Historie” »

[ 09.03.2014 av becka 0 Kommentarer ]

Tidligere år

15 år med Protestfestivalen:

2000: En festival mot likegyldighet
2001: Overvåkning- og kontrollsamfunnet – Toleranse og likegyldighet – Pengemakt eller folkemakt
2002: Kommunikasjon eller informasjonskløft? – Materialisme og grådighetkultur – Ondskapen og det gode i mennesket
2003: Protestfestivalen 2003
2004: Likegyldighet dreper
2005: Free at last
2006: Ikke bry deg, verden er helt ok!
2007:
2008: Toleranse eller intoleranse? Det er spørsmålet!
2009: 10 år mot avmakt
2010: Tenker alle likt tenker ingen
2011: Vær tilstede i verden selv om du ikke vet hvor du er
2012: Veien er målet – veien er livet – livet er målet
2013: Ignorance is the enemy
2014: Kaos er utgangspunkt for tilblivelse
2015: Tenk nøye på hva du vil mene, det kan bli dyrt å stå alene
2016: Ingen lenker er sterkere enn trangen til frihet
2017: et barn märker / när världen barrar / när marken och dagarna sovit dåligt / fått för lite sömn
2018: Vi kan inte bryta tystnaden med tystnad
2019: La oss leve for hverandre
2020: Vår verden lukter ikke særlig godt