Torsdag 5. september, Kristiansand
[ 07.08.2019 av Alf Otto Fagermo 0 Kommentarer ]

20:30 BOKPRESENTASJON: Olav Solvang: «Rytmer rett i hjertet»

MAX VOLUME, CLARION HOTEL ERNST, RÅDHUSGATEN 2

 

(150,- inkl. samtale 21:00) Kjøp billetter

Ingamay Hörnberg er blitt syk, og må melde forfall til Protestfestivalen. Erstatningen kan man si henger sammen. Hun var en 70-tallets store «kristenartister» i Norge, selv om hun var svensk.

Olav Solvang har skrevet bok om den kristne populærmusikkens historie i Norge. Tittelen, «Rytmer rett i hjertet», viser til hvor kjærkommen den rytmiske musikken var for særlig unge mennesker da den kom som et supplement til den mer tradisjonelle og konforme musikken.

I likhet med den tidlige sekulære pop- og rockemusikken, var den tilsvarende kristne musikken en protest mot et faststivnet musikksyn basert på fordommer og manglende innsikt og forståelse. I foredrag sitt snakker forfatteren av boka om da Aage Samuelsen plugget inn den elektriske Gretsch-gitaren sin allerede i 1958, til rungende halleluja-rop og tilsvarende høylydte protester fra dem som mente at dette tok vekk oppmerksomheten fra budskapet. Senere måtte Ten Sing-kor og ungdomskor også stå midt i jubelen og stormen. Ikke sjelden boikottet organister kirkekonsertene deres.

Også kristne popband, countryband, rockeband, ja til og med bedehussangere som dristet seg til å bruke plekter, fikk høre det. De lot seg uansett ikke stoppe, de presset seg fram som løvetann under asfalt, og ble til stor glede for en lang rekke mennesker.

 

(150,- inkl. samtale 21:00)

Kjøp billetter

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2019

Torsdag 5. september, Kristiansand
[ 29.07.2019 av Alf Otto Fagermo 0 Kommentarer ]

21:00 SAMTALE: DEMOKRATI: Er demokratiet døende?

MAX VOLUME, CLARION HOTEL ERNST, RÅDHUSGATEN 2

 

(150,- inkl. bokpresentasjon) Kjøp billetter

 

«We live in a political world / Love don’t have any place / We’re living in times where men commit crimes / And crime don’t have a face» – Bob Dylan i «Political World» (Oh mercy, 1989).

I oktober 2018 sto spørsmålet «Is the democrazy dying?» over forsiden til det amerikanske tidsskriftet «The Atlantic». Magasinet mente at man i USA er besatt av lojalitet, angriper den frie pressen, polariserer og driver med konspirasjonsteorier. Yoni Appeltbaum skrev at demokratiet er blitt en «religion av mennesker som ikke har mye til felles». Ifølge Amy Chuva og Jed Rubenfeld hadde man for bare få tiår siden samme språk om urettferdighet og rettigheter. Både Martin Luther King og Black Panthers var tydelige på menneskelige konstitusjonelle rettigheter. I dag er rettighetene i seg selv blitt et spørsmål. Bare 30 prosent av amerikanere født i 1980-åra mener at det å leve i et demokrati er essensielt, sammenlignet med 72 prosent av dem født i 1930-åra. Hvorfor har det blitt slik?

Vil demokratiet forsvinne som styreform? Mange trekk i tiden avspeiler demokratiets sårbarhet. Donald Trump utfordrer det politiske etablissementet i USA og setter kampen mot den globale oppvarmingen i fare. I Europa har brexit skapt usikkerhet.

Kaia Storvik, leder i Tankesmien Agenda, skrev i VG at «noe er i ferd med å ta fra oss demokratiet. Og det skjer nesten uten at du merker det. I Polen har regjeringen vingeklippet både domstoler og pressen. Tyrkias president øker egen makt gjennom grunnlovsendringer, og begår alvorlige brudd på minoriteters rettigheter og ytrings- friheten. I USA angriper og undergraver presidenten demokratiske institusjoner og strammer inn reglene for stemmegivning, mens
han kontinuerlig svekker tilliten til kritiske medier, forskning og fakta». Storvik mener Norge også har utfordringer: «Vi har utfordringer med innvandring. Og vi har kompliserte og teknokratiske beslutninger som mange opplever fremmedgjørende».

Christian-Marius Stryken, partner i rådgivningsselskapet Panor Public Affairs og tidligere politisk journalist, skrev i Samtiden at «Demokratiet er ikke sikret en gang for alle verken i Polen, Ungarn, USA eller her hjemme. Kapitalisme og markedsøkonomi skaper ikke alltid demokratier». Eller som han også sa: «Med Trump i Det Hvite Hus fremstår Bush-epoken i dag som en nesten vakker og svunnen tid».

Kan faretegnene for demokratiet ha sammenheng med at avstanden til andre verdenskrig er blitt større; at det er stadig færre igjen som opplevde den?

Hvilken rolle spiller internett med dets muligheter for å påvirke meningsbildet? Må vi erkjenne at mennesket er flokkdyr, og at internett samler oss rundt rådende meninger og enkle løsninger? Hva betyr det at vi har mindre direkte kontakt med hverandre og heller kommuniserer via sosiale medier og har flyttet store deler av den politiske debatten til disse kanalene?

Andre vil si at når Donald Trump fremdeles sitter som president i verdens mektigste land, til tross for at han er upopulær både der og i resten av verden, er dette ikke bare et tegn på at demokratiet kan gå i oppløsning, men også et bevis på at det finnes et snev av håp. Han ble tross alt stemt fram av amerikanere som opplevde at de ikke var blitt hørt. De to danske forskerne Jørgen Møller og Svend-Erik Skaaning har skrevet boka «Demokrati i krisetid», der de hevder at demokratiet ikke vil bryte sammen, fordi dagens populister aksepterer å arbeide innen demokratiets rammer, mens mellomkrigstidas kommunister og fascister var åpent antidemokratiske. Er det faktisk slik Tina Bai skrev i Klassekampen om vår bruk av internett: «Når menneskeverdet blir krenket, stiller demokratiet opp».

Samtale mellom

Kjell Magne Bondevik, tidligere norsk statsminister

Hilde Sandvik, journalist og grunnlegger av Broen.xyz

Pär Stenbäck, tidligere utenriksminister, president i Røde kors og forfatter

Fredrik Virtanen, mangeårig journalist i svenske Aftonbladet

Debattleder: Magne Lerø

 

OUTTRO: FILM: LITTLE BOY

Den 6. august 1945 sto solen opp to ganger over Hiroshima. Den første solen brakte en ny dag. Den andre oppsto da atombomben Little Boy detonerte.

Spilletid: 5 min. Regi: Kristian Pedersen

(150,- inkl. bokpresentasjon)

Kjøp billetter

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2019

Torsdag 5. september, Kristiansand
[ 29.07.2019 av Alf Otto Fagermo 0 Kommentarer ]

18:30 DEN STORE VERDIDEBATTEN

FOAJEEN, COMFORT HOTEL, SKIPPERGATA 7-9

 

(150,- inkl. duell) Kjøp billetter

 

20 + 20: Verdikommisjonen ville vært tjue år i år. Nordens Verdifestival (Protestfestivalen) arrangeres for tjuende gang – vi spør om norske verdier har fått dårligere kår. Må bi mobilisere for en andreomgang?

Kjell Magne Bondevik opprettet som statsminister Verdikommisjonen. Hovedmålet var å bidra til «en bred verdimessig og samfunnsetisk mobilisering for å styrke positive fellesskapsverdier og ansvar for miljøet og fellesskapet». Det ble ifølge mandatet ansett som viktig «å motvirke likegyldighet og fremme personlig ansvar, deltakelse og demokrati». Protestfestivalens mål var og er å bekjempe avmakt og likegyldighet; den hadde med seg både Verdikommisjonen og «Forum for systemdebatt» som samarbeids- partnere det første året. Hvor står verdiene i dag, tjue år etter?

Er vi blitt mer verdibevisste? Eller tilsier utviklingen i Norge at vi hadde trengt en ny verdikommisjon i dag?

Debattanter:

Kjell Magne Bondevik, tidligere statsminister og «Verdikommisjonens far»

Kristian Hagestad, rådsleder i Protestfestivalen

Reidar Almås, forsker og professor i regionalpolitikk og medlem av Verdikommisjonen

Henrik Syse, filosof og forsker

Unni Wilhelmsen, artist og medlem av Verdikommisjonen

Debattleder: Karen Kilane

Musikalsk innslag: Hallvardson synger Kristofferson

(150,- inkl. duell)

Kjøp billetter

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2019

Torsdag 5. september, Kristiansand
[ 29.07.2019 av Alf Otto Fagermo 0 Kommentarer ]

17:30 DUELL: VERDIER

FOAJEEN, COMFORT HOTEL, SKIPPERGATA 7-9

 

(150,- inkl. verdidebatt) Kjøp billetter

Hva er norske verdier, og hvorfor er det så viktig å beholde dem?

Samtale mellom statsviter/skribent Asle Toje og statsviter/skribent Torgeir Larsen. Denne samtalen startet som en «krangel» mellom de to i magasinet Samtiden. Nå har Protestfestivalen samlet dem.

I sitt essay «Lille konsensusland, hva nå?» hevdet Larsen at Toje er målbærer av et syn som går ut på at det særegne ved norsk kultur er knyttet til majoritetsbefolkningen som «etnisk norsk». At etniske nordmenn kan komme i mindretall, ser Toje som en «akutt utfordring for norsk kultur», hevdet Larsen.

Toje skrev dette i sitt motsvar: «Det er en sannhet viden kjent at debatter om norske verdier fører ingensteds hen. Grunnen til dette er at vi snakker om verdier når vi mener kultur. De vanligste defini- sjonene av verdier betoner vanligvis disse som «prinsippene som hjelper deg med å bestemme hva som er riktig og galt, og hvordan du skal handle i ulike situasjoner».

Torgeir Larsen har tidligere vært stabssjef for NATOs generalsekretær, Norges ambassadør i Spania og kommentator i Dagbladet. Statsviter og skribent Asle Toje er utenrikspolitisk forsker, tidligere forsknings- direktør ved Det Norske Nobelinstitutt, fra 2018 medlem av Den norske Nobelkomite; han er fast kommentator i Klassekampen, Bergens Tidende, Dagens Næringsliv og =Oslo.

 

Asle Toje

Torgeir Larsen

Samtaleleder: Anders M. Tangen

(150,- inkl. verdidebatt)

Kjøp billetter

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2019

Torsdag 5. september, Kristiansand
[ 29.07.2019 av Alf Otto Fagermo 0 Kommentarer ]

13:30 BOK: #METOO

TRIZTAN-TELTET, ØVRE TORV

 

(100,- gjelder alt i teltet torsdag) Kjøp billetter

 

Fredrik Virtanen (SVE) forteller om boka «Uten nåde» i samtale med Sylfest Lomheim.

Fredrik Virtanen er en av Sveriges mest profilerte journalister, først og fremst som skribent i Aftonbladet og som programleder i radio og tv. I oktober 2017 ble han navngitt og hengt ut som voldtektsmann i svenske sosiale medier. Kort etter ble historien også gjengitt i tradisjonelle medier. I løpet av noen korte uker ble livet snudd på hodet. Etter 24 år i Aftonbladet fikk han sparken i desember 2017.

I et forsøk på å forstå hva som skjedde, men også for å overleve, set- ter han seg ned og skriver. Han ransaker begivenhetene, sitt eget liv, og ikke minst det som foregikk i mediene. Forfatteren levner ingen noen nåde, heller ikke seg selv. Men boka handler også om hvordan seriøse medier i løpet av noen korte uker brukte emneknaggen me- too som anledning til å kaste alle journalistiske prinsipper over bord.

«Tilfellet Virtanen må bli startskuddet på den debatten noen av oss har forsøkt å føre i flere måneder nå. Dette handler om ren og skjær ansten- dighet. Jeg forstår bare ikke hvordan det skal skje, når alle mediehus sitter i skitten eller er part i saken.» (Åsa Linderborg, kultursjef i Aftonbladet)

Fredrik Virtanen

Sylfest Lomheim

(100,- gjelder alt i teltet torsdag)

Kjøp billetter

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2019