Onsdag 16. september, Kristiansand
[ 12.09.2020 av Alf Otto Fagermo 0 Kommentarer ]

17:00 DOKFILM: The Lottery Of Birth

MAX VOLUME, CLARION HOTEL ERNST, RÅDHUSGATA 2

 

(250,- for hele kvelden) Kjøp billetter

Filmen er første del i en dokumentar-serie under tittelen «Creating Freedom», som viser «slektskapet» mellom frihet, makt og vestens demokratier. I filmen intervjues noen av verdens ledende intellektuelle, journalister og aktivister om alternative løsninger til dagens samfunn og den fremtiden vi i dag legger opp til. Filmen viser at fra vi er født blir vår hjerne arena for en rekke valg som konkurrerer mot hverandre; familie, utdanning, kultur og det profesjonelle. Hva denne «kampen i vårt hode» ender opp med, hvilke valg vi til slutt tar, bestemmer hvem vi blir som menneske.

Filmen ble vist på Sundance i London hvor den ble nominert som beste dokumentarfilm. Raindance- grunnlegger kalte filmen «en av de viktigste filmene vi har vist på Raindance». Senere det året vant filmen the Spirit Award ved Hollywood Aktivist Film Festival.

Utgivelsesår: 2013. Spilletid: 77 min. Ingen aldersgrense. Medvirkende: Michael Albert, Stanley Aronowitz, Tony Benn. Regi: Raoul Martinez, Joshua van Praag

 

(250,- for hele kvelden) Kjøp billetter

 

COVID-19: SMITTEVERN

Alle arrangementer under Protestfestivalen forholder seg til de smittevernregler som gjelder ved arrangementstart. Det er begrensede plasser.

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2020

Onsdag 16. september, Kristiansand
[ 10.08.2020 av Alf Otto Fagermo 0 Kommentarer ]

21:00 DEBATT OM NYLIBERALISME

MAX VOLUME, CLARION HOTEL ERNST, RÅDHUSGATA 2

 

(250,- for hele kvelden) Kjøp billetter

Nyliberalisme – en kreftsvulst i velferdssamfunnet? Kan pandemien kurere svulsten?

Når Linn Stalsbergs bok «Det er Nok Nå – Hvordan nyliberalismen ødelegger mennesker og natur» blir en bestselger, er det kanskje fordi hun har satt ord på noe som vi ikke har visst hva var. Nyliberalismen har ingen moral utover lojalitet til konkurransen. Menneskerettigheter, likhet, fordeling av goder, fagbevegelse, velferd, bærekraft, naturvern; ingenting av dette bryr den seg om. I 40 år har vi levd og åndet for nyliberalismen. Psykologer snakker om «nyliberal psyke», en konsekvens av at vi stadig testes, telles og måles. Når alle problemer skal løses av hver og en alene i et såkalt fritt marked, blir kollektive løsninger vanskelige. Vi står tilsynelatende maktesløse overfor vår tids største utfordringer; klimakrisen, ulikheten i verden og ensomheten mange kjenner på.

Ifølge Stalsberg skaper nyliberalismen også psykisk uhelse. «Vi er de mest ensomme mennesker som noensinne har levd», hevdet forfatteren og kul-turkritikeren Mark Fisher som i depresjon tok sitt eget liv i 2017. Mennesket har alltid levd i grupper. Vi trenger meningsfulle jobber, et lokalsamfunn, venner, andre verdier enn penger og ting. Vi trenger nærhet til naturen, og vi trenger å føle at vi er respektert og viktige. Vi trenger å få vekk skammen vi lever med over urett som er begått mot oss.

Sandra Lillebø skrev i sin anmeldelse av boka til Stalsberg: «Ikke bare har nyliberalismen endret måten vi organiserer økonomien og livsgrunnlaget på. Den endrer også oss, i kropp og sinn, på en slik måte at det ikke er så lett å forestille seg alternativer, selv når det er det vi vil mest av alt.»

I offentlig sektor kalles nyliberalismen New Public Management (NPM). For første gang på flere tiår går nå ledende politikere i Arbeiderpartiet ut mot NPM. Det vil si, ikke helt; ikke som Senterpartiet og SV, som vil avvikle hele modellen. Så langt vil ikke Støre gå. Men byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), beskriver NPM slik: Markedsprinsipper erstatter politisk styring; det innebærer i praksis privatisering av offentlig sektor. Øyvind Andresen skriver i Fædrelandsvennen at drivkraften i den nyliberale skole er hard konkurranse på alle nivåer; mellom elevene, mellom lærerne, mellom skolene og mellom regionene. Men redaktør for Stat & Styring Arild Aspøy tror ikke NPM er hovedproblemet: «At raseriet mot NPM er så intenst i Norge i dag, nesten 30 år etter at dette akademiske begrepet ble brukt for første gang, er smått utrolig, og litt deprimerende.»

Ingrid Nyhus skrev i et innlegg på Facebook om hva nyliberalismen er: «Den er lufta vi puster i. Den er måten vi snakker på, tenker på, drømmer på. Nyliberalisme er reklame, forbruk, en ny sjef på jobben som snakker om New Public Management og bruker engelske ord vi ikke forstår, nyliberalisme er den stadig økende trenden med tester og prøver på barneskolen, nylibera-lismen er 13-åringen som er bekymret fordi hun ikke har fått sekser på siste prøve, nyliberalisme er pasienter som plutselig kalles «brukere», nylibera-lisme er når mennesker blir «varer» og verdien måles i «følgere» og «likes», nyliberalisme er tidsånd, nyliberalisme er stemmen inni oss som sier oss at enhver situasjon skal maksimeres, nyliberalisme er et økt «ubestemmelig» stress, er selvhjelpsbøker og fulltegna mindfulness-kurs, nyliberalisme er å forstå depresjon utelukkende som «lavt serotonin-nivå», nyliberalisme er å vise frem sin suksess i form av ting osv, osv.»

Nyhus avslutter med spørsmålet «Hvorfor gidder vi det her?» Den utfordrin-gen følger vi opp i denne debatten. I tillegg stiller vi spørsmålet om pandemiens avsløring av utilstrekkeligheten til nyliberalistiske idéer og NPM under krisen kan få flere til å innse systemets iboende djevelskap.

 

Debattanter:

Linn Stalsberg, journalist og forfatter

Anja Askeland, rådgiver hos BIEN Norge

Kalle Moene, økonom og professor

Torbjørn Røe Isaksen, arbeids- og sosialminister (H)

Tore Nyseter, sosionom og forfatter

Debattleder: Harald Eikeland

Musikalsk innslag: Claudia Scott

 

(250,- for hele kvelden) Kjøp billetter

 

COVID-19: SMITTEVERN

Alle arrangementer under Protestfestivalen forholder seg til de smittevernregler som gjelder ved arrangementstart. Det er begrensede plasser.

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2020

Onsdag 16. september, Kristiansand
[ 10.08.2020 av Alf Otto Fagermo 0 Kommentarer ]

20:30 LYRISK INNSLAG: Martin Svedman

MAX VOLUME, CLARION HOTEL ERNST, RÅDHUSGATA 2

 

(250,- for hele kvelden) Kjøp billetter

Martin Svedman leser fra sin nye diktsamling «Når jeg drikker»

11-år gamle Henrik strekker seg ut på badegulvet etter å ha drukket vodka. Han ler, han gråter, han oppdager at han har en begavelse for ekstase. Når han som ung mann begynner på siviløkonomstudiet, har foreldrene til Henrik prøvd å få bukt med alkoholproblemet hans i årevis.

Han har vært innom avrusing og hos en rekke fagkyndige. Henrik klarer å la være å drikke en stund. Problemet er at han alltid begynner igjen. Som student treffer Henrik Sofie. Henrik liker at Sofie har sans for tall og kompliserte regnestykker og at hun har peiling på Mozarts pianokonserter.

Han elsker at hun drikker like raskt som ham. Men da Henrik og Sofie flytter sammen, endrer Sofie personlighet. Hun slutter å drikke. Når jeg drikker er en diktsamling som tegner et portrett av en alkoholiker gjennom nedslag som er triste, euforiske, vonde, håpefulle, absurde og patetiske.

Henrik blir like syk når han ikke drikker som når han drikker. Et presist, konkret og til tider lekent poetisk språk fører oss tett på alkoholikerens annerledeshet og smerten ved å reagere både mentalt og fysisk annerledes på et stoff- alkohol- som de fleste har et forhold til. Inspirert av prosadiktene til Charles Baudelaire og slentrende, narrative poeter som Frank O’Hara begynte forfatteren å skrive dikt etter at han selv hadde vært innlagt til avrusing. Han har ikke drukket på 8 år.

 

Martin Svedman

 

(250,- for hele kvelden) Kjøp billetter

 

COVID-19: SMITTEVERN

Alle arrangementer under Protestfestivalen forholder seg til de smittevernregler som gjelder ved arrangementstart. Det er begrensede plasser.

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2020

Onsdag 16. september, Kristiansand
[ 10.08.2020 av Alf Otto Fagermo 0 Kommentarer ]

18:30 DEBATT OM KAPITALISME

MAX VOLUME, CLARION HOTEL ERNST, RÅDHUSGATA 2

 

(250,- for hele kvelden) Kjøp billetter

Må vi avskaffe kapitalismen for å redde demokratiet?

 

«Kapitalismen er en massakre. Men vi er levende, og vi kan ende kapitalis-men,» skriver den danske forfatteren Asta Olivia Nordenhof i romanverket «Scandinavian Star – penge på lommen». Jon Hustad skriver i Dag og Tid at kapitalismen ikke fungerer godt lenger. Ifølge seniorforsker Nina Witoszek går det mot en demokratisk krise og vending mot autoritære ledere. «Det vil igjen lede til en ny kamp for demokratiet,» sier hun. Danmarks tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt beskriver de fire store utfordringer i vår tid: Teknologisk revolusjon, kapitalismens utfordringer, samt klima- og demokratikrise. Og hun mener alt henger sammen.

Professor og forsker ved Universitetet i Connecticut, Peter Turchin, sier at det er fire faktorer som sender et samfunn ut i krise: «Økonomi som stagnerer, økende ulikheter mellom grupper, en svakere stat som folk mister tilliten til; og en voksende elite som kjemper innbyrdes om makten. «En av årsakene til uro er økende ulikhet mellom samfunnslagene og utarmingen av middel-klassen. Derfor må vi omstille økonomien så overskuddet blir likere fordelt enn i dag,» hevder han.

«Hvor mye ulikhet tåler demokratiet?» spør Kjetil Jacobsen i Morgenbladet i et essay om Thomas Pikettys nye bok «Kapital og ideologi», som kommer ut i år. Hvorfor er det rimelig eller akseptabelt at noen bor godt og andre elendig, at noen betaler leie mens andre mottar leie, at noen vasker møkk, mens andre seiler på fjorden? Piketty analyserer og gjør rede for hvordan ulikheten har utviklet seg, for undertrykkerne og for de undertrykte.

Økonomen Ha-Joon Chang, professor ved Cambridge Universitetet i Stor-britannia, skrev bestselgeren «23 ting man fortier om kapitalismen». Til den danske avisen Politiken sier Chang at vi har stø kurs mot en ny finanskrise og bør være bekymret, for den vil bli verre enn den siste og vanskeligere å komme seg ut av. Han tegner en verdenskrise der «markedet går i sjokk, og investeringer faller til jorden. Millioner av mennesker verden over står plut-selig uten jobb, og familier må flytte fra sine hjem.» Chang forklarer grunnen: Kapitalismen vil alltid løpe inn i kriser, når den ikke reguleres nok.

Han er ikke antikapitalist: «Jeg ønsker å få kapitalismen til å arbeide for oss, men jeg anser det for å være den beste måte å ødelegge kapitalismen på å fortsette denne frimarkedskapitalisme. Det vil lede til demagoger og opp-rør,» sier Chang i intervjuet med den danske avisen.

Den danske juristen og politikeren Peter Hummelgaard, som skrev boken «Den syge kapitalisme», sier: «Kapitalismen har løftet millioner av mennesker ut av fattigdom og gjort vårt samfunn rikere, men nå øker ulikheten. De store bankene ser ikke ut til å ha lært av finanskrisene, og grådighetene stortrives igjen.» Han mener kapitalismen er blitt syk, og at det handler om politiske valg: «Det trengs en ny sosial kontrakt mellom gruppene som ønsker sosiale fremskritt og et mer rettferdig samfunn, hvis ikke middelklassen skal uthules og populismen fortsette sin fremmarsj.»

Samfunnsøkonom Eric Nævdal skriver i Klassekampen at de som har høy formue fra før, har blitt rikere. Mye rikere! De rikeste ti prosentene av befolkningen, klarte å karre til seg 122 prosent av den samlede økningen i husholdningenes formue i 2018.

Vi spør: Er det mulig å endre kurs? Hvis kapitalismen skal fortsette som verdensordning, kan man forhindre at den blir «syk» og skadelig både for millioner av mennesker, for demokratiet og for jorda vi bor på?

 

Debattanter:

Sigrun Aasland, nestleder Tankesmien Agenda

Martin Svedman, lyriker og samfunnsøkonom

Linn Stalsberg, journalist og forfatter

Kalle Moene, økonom og professor

Klaus Riskær Pedersen, partileder Borgerlisten (E)

Torbjørn Røe Isaksen, arbeids- og sosialminister (H)

Debattleder: Anders Tangen

Musikalsk innslag: Claudia Scott

 

(250,- for hele kvelden) Kjøp billetter

 

COVID-19: SMITTEVERN

Alle arrangementer under Protestfestivalen forholder seg til de smittevernregler som gjelder ved arrangementstart. Det er begrensede plasser.

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2020

Onsdag 16. september, Kristiansand
[ 10.08.2020 av Alf Otto Fagermo 0 Kommentarer ]

14:00 DØDSKAFE: Hva er døden?

TRIZTAN-TELTET, ØVRE TORV

 

(100,- Teltpass) Kjøp billetter

Lege og filosof Carl Tollef Solberg har sammen med Espen Gamlund gitt ut boka ”Hva er døden?” på Universitetsforlaget. Her innleder han årets dødskafe og drar med kafegjestene til en samtale om døden.

Carl Tollef Solberg (f. 1988) er lege, filosof, PhD, og postdoktor ved Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS), Universitetet i Bergen. Forskningen hans handler om helseprioriteringer, døden og andre temaer innen medisinsk etikk. Sammen med Espen Gamlund har han blant annet redigert boken ”Saving People from the Harm of Death” (2019, Oxford University Press) og skrevet boken ”Hva er døden” (2020, Universitetsforlaget).

 

Carl Tollef Solberg, lege, filosof og postdoktor

 

(100,- Teltpass) Kjøp billetter

 

COVID-19: SMITTEVERN

Alle arrangementer under Protestfestivalen forholder seg til de smittevernregler som gjelder ved arrangementstart. Det er begrensede plasser.

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2020