Torsdag 17. september, Kristiansand
[ 13.08.2020 av Alf Otto Fagermo 0 Kommentarer ]

21:00 DEBATT: Dommedag i vår tid? – Vil menneskeheten utrydde seg selv?

MAX VOLUME, CLARION HOTEL ERNST, RÅDHUSGATA 2

 

(250,- for hele kvelden) Kjøp billetter

Forestillingen om dommedag var i tidligere tider knyttet til frykten for Guds inngripen og sluttstrek for historien. I dag ser vi at mennesket kan komme til å utrydde seg selv. Tre scenarier tegner seg: En klimakrise helt ut av kontroll, atomkrig eller et virus som sprer seg raskt på grunn av
måten vi lever på.

I kristen tradisjon har begrepet dommedag stått for Guds endelige oppgjør med menneskets synd og ondskap. I vår tid ser det ut til at mennesket kan klare å ødelegge kloden helt på egenhånd.

Mange mener at dersom klimagassutslippene ikke reduseres drastisk, vil vi nå et punkt av «no return» med ukontrollerbar, eskalerende temperaturstigning og katastrofale orkaner, som gjør kloden ubeboelig.

De skjøre avtalene som holdt atomtrusselen noenlunde stabil, er i oppløsning. En ny kald krig mellom stormakter er under utvikling. Arsenalet av atomvåpen trenger «modernisering», sies det. Faren øker for spredning av kjernefysiske våpen til flere og mer ustabile stater, for ikke å snakke om terrorgrupper. Atomforskernes «dommedagsklokke» er stilt fram til 100 sekund på tolv; så nær midnatt har den aldri vært før.

Siste par tiår har nye og dødelige virussykdommer dukket opp. SARS, mers og ebola skapte bekymring; men ble ikke til pandemier, og rammet lite eller ikke Vesten. Men så kom covid-19!

«Det var vår egen jord som var blitt borte», sang Erik Bye. Er spørsmålet i dag hvilken trussel som vinner kappløpet mot dommedag? Blir det et klima som løper løpsk, atomkrigens helvete, den ultimate virus-pandemien eller en kombinasjon av flere av disse som setter endelig sluttstrek for menneskets jord? Eller kan menneskeslekten samles i felles kamp for å snu klimautviklingen, avskaffe atomvåpenarsenalet og få kontroll over sårbarheten for farlige smittestoff?

 

Debattanter:

Erik Solheim, diplomat og tidligere statsråd

Sunniva Rose, fysiker og blogger

 

Erik Alfred Tesaker, oppfinner

Signe Flottorp, leder Norske leger mot Atomvåpen

Espen Ottosen, infoleder NLM

Debattleder: Tone Dalhaug

 

(250,- for hele kvelden) Kjøp billetter

 

COVID-19: SMITTEVERN

Alle arrangementer under Protestfestivalen forholder seg til de smittevernregler som gjelder ved arrangementstart. Det er begrensede plasser.

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2020

Torsdag 17. september, Kristiansand
[ 13.08.2020 av Alf Otto Fagermo 0 Kommentarer ]

19:30 FOREDRAG om sårbarhet ved forfatter og biskop emeritus Per Arne Dahl

MAX VOLUME, CLARION HOTEL ERNST, RÅDHUSGATA 2

 

(250,- for hele kvelden) Kjøp billetter

Er det rom for sårbarhet i en verden der den sterkeste trekker det lengste strået?

Per Arne Dahl snakker om «Sårbarhetens kraft og risiko – Hvis du blør, pass deg for Hai!».
Dahl mener sårbarhet ikke er en svakhet, men at den tvert imot kan gjøre oss både sterkere og klokere. Men han advarer også: Pass deg så ikke sårbarheten blir brukt mot deg av kyniske og ufølsomme mennesker.

Gjennom hele livet har Per Arne Dahl lyttet til mennesker som har det vanskelig. Han skriver troverdig og nært om hvordan vi kan leve med skjulte plager. Det krever mot å vise sårbarhet og det er avgjørende hvordan vi hjelper hverandre når det butter imot og røyner på. Sårbarhetens kraft er en klok og varm bok om hvordan sårbarhet kan gi ny styrke.

 

Per Arne Dahl

 

(250,- for hele kvelden) Kjøp billetter

 

COVID-19: SMITTEVERN

Alle arrangementer under Protestfestivalen forholder seg til de smittevernregler som gjelder ved arrangementstart. Det er begrensede plasser.

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2020

Torsdag 17. september, Kristiansand
[ 13.08.2020 av Alf Otto Fagermo 0 Kommentarer ]

18:00 DEBATT OM ALDERISME – Er de gamle eldst eller bare gamle?

MAX VOLUME, CLARION HOTEL ERNST, RÅDHUSGATA 2

 

(250,- for hele kvelden) Kjøp billetter

Skjøvet ut av arbeidslivet, glemt av mediene, latterliggjort i samfunnsdebatten, stemplet som en byrde av økonomene og tvunget til å bruke sine siste leveår til å lære seg nettbank og oppdatere Java; er det sånn vi skal behandle de gamle i 2020?

Andelen arbeidsgivere som er enige i at eldre er like gode arbeidstagere som yngre, har sunket de siste ti årene. Andelen som kan tenke seg å ansette en eldre søker, har også sunket. Arbeidstakere i alle aldre sier de foretrekker en kollega under 30 fremfor en over 60. I Sverige var 55 år grensen for når man fikk jobb, men ifølge SVT er grensen på full fart mot 40 år. Er det akseptabelt? Og hvilke konsekvenser får det, når fremtiden trues av for få fødsler og for mange eldre?

Sissel Grans kamp for de eldre gjennom en serie essays i Morgenbladet har skapt ny debatt om det å bli gammel i dag. I indianerstammer var det de gamle som hadde siste ordet, og dem man spurte om råd. I dag får man inntrykk av at det er snudd på hodet. De gamle skyves ut av arbeidsmarkedet og lederstillinger til fordel for de unge. Gjør samfunnet rett, når eldre arbeidstakere gjemme vekk ved intetsigende arbeid inntil de forsvinner inn i pensjonisttilværelsen?

Under koronakrisen har det å være isolert i karantene eller isolasjon vært en spesiell erfaring for folk i alle aldersgrupper. Men for mange eldre er dette hverdagen i hjemmet eller på institusjon. Og under pandemien har de i sin ensomhet også hatt økt dødsrisiko.

I programmet Trygdekontoret spurte programleder Thomas Seltzer om alderisme er en slags rasisme mot eldre, og om den finnes i Norge. «Ja, det er helt opplagt,» svarte Christian Vennerød (74).

 

 

Debattanter:

Gunhild Hagestad, professor emerita UiA

Per Erik Solem, aldersforsker, Oslo Met

Runar Bakken, dosent ved Universitetet Sørøst-Norge

Vibeke Lohne, professor i sykepleie

Gisle Meininger Saudland, stortingsrepresentant FrP

Debattleder: Anders Tangen

Musikalsk innslag: Rebekka Lundstrøm

 

(250,- for hele kvelden) Kjøp billetter

 

COVID-19: SMITTEVERN

Alle arrangementer under Protestfestivalen forholder seg til de smittevernregler som gjelder ved arrangementstart. Det er begrensede plasser.

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2020

Torsdag 17. september, Kristiansand
[ 13.08.2020 av Alf Otto Fagermo 0 Kommentarer ]

17:00 SAMTALE: Sykehjem for demente – dødens forværelse?

MAX VOLUME, CLARION HOTEL ERNST, RÅDHUSGATA 2

 

(250,- for hele kvelden) Kjøp billetter

Er dagens sykehjem et verdig sted for et økende antall av demente?

Over 77 000 mennesker i Norge har demens. Antallet vil dobles i løpet av de neste tiårene, dersom det ikke kommer en effektiv behandling. Mange av de demente havner etter hvert på sykehjem.

Når man gradvis mister hukommelsen, mister man fotfestet. Man blir 100 prosent avhengig av andre. Så «lander» man på et ukjent sted som er helt ulikt eget hjem. Hvorfor utformes sykehjemmene så langt unna det hjemlige som det er mulig å komme? Må vi akseptere at vi som demente må ende livet på et hvitmalt sykehjem med lange korridorer og linoleumsgulv? Må vi akseptere innesperring med få muligheter for oppleving av uteluft, fordi be-manningen er så lav? Må vi akseptere å leve resten av livet i ei sykehjemseng som mange allerede har trukket sitt siste pust i, til det blir vår tur?

Livet på et sykehjem består mye av å sitte og stirre ut av vinduet, når man da ikke spiser – som regel til underlige tidspunkt – mat med dårlig rykte og det lite besnærende navnet «sykehjemsmat.» Hvorfor har institusjonene ikke en gang råd til eget kjøkken, når ernæring er så avgjørende for helsa?

Én av ti sykepleiere forteller at eldre blir liggende for å dø. I Norge er vi imot aktiv dødshjelp, men er det slik at sykehjemmene bedriver passiv dødshjelp i stor skala?
Sykehjem er et sårbart sted å være for sårbare mennesker. Under koronakri-sen er tusenvis av eldre blitt smittet på sykehjem i en lang rekke land. Hvor klokt er det å «oppbevare» de mest sårbare på sykehjem?

Vil det være bedre å få en siste pille eller sprøyte, fremfor å avslutte livet på sykehjem, slik de i dag er utformet og fungerer? Må vi finne oss i at de som har bygget opp velferdsstaten og gjort oss til verdens rikeste land, skal avslutte livet slik det i dag skjer på norske sykehjem?

 

Samtale mellom

Kari Henriksen, stortingsrepresentant Ap

Per Arne Dahl, biskop emeritus

Marianne K. Bahus, førsteemanuensis ved UiA

Vibeke Lohne, professor i sykepleie

Anita Vatland, leder Pårørendealliansen

Samtaleleder: Lena Ronge

Musikalsk innslag: Rebekka Lundstrøm

 

(250,- for hele kvelden) Kjøp billetter

 

COVID-19: SMITTEVERN

Alle arrangementer under Protestfestivalen forholder seg til de smittevernregler som gjelder ved arrangementstart. Det er begrensede plasser.

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2020

Torsdag 17. september, Kristiansand
[ 13.08.2020 av Alf Otto Fagermo 0 Kommentarer ]

13:00 BOKBAD med Jakob Semb Aasmundsen

TRIZTAN-TELTET, ØVRE TORV

 

(100,- Teltpass) Kjøp billetter

Fri? Fanget i en seksuelt frigjort tid

Dette er boka om vår tids største løgn: At vi er seksuelt frigjorte. I dag er «alt» lov. Sex og kjærlighet er kun et par Tinder-meldinger unna, og i jakten på kjærligheten stiller vi skyhøye krav til hverandre. For å komme først i køen bryter vi egne grenser, sulter oss syke og forsøker å operere bort dårlig selv-tillit. Vi ønsker kontroll over egne kropper, men reduserer isteden oss selv til begjærsobjekter. Likevel har vi mindre sex enn før, og flere av oss ender opp som ensomme. I «Fri?» hevder Jakob Semb Aasmundsen at sosiale medier, dating-apper og porno bidrar til en seksuelt frustrert tid med preg av over-fladiskhet og usikkerhet. Han skriver om hvordan dagens seksuelle lenker skapes og oppleves. Og enda viktigere, om hvordan de kan oppheves.

 

Bademester: Lena Ronge

Musikalsk innslag: Rebekka Lundstrøm

 

(100,- Teltpass) Kjøp billetter

 

COVID-19: SMITTEVERN

Alle arrangementer under Protestfestivalen forholder seg til de smittevernregler som gjelder ved arrangementstart. Det er begrensede plasser.

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2020