[ av becka ]

Kjell Landmark er død

“En alene kan ingenting gjøre. Det sier hundretusener”. Diktet er et av de mange lyrikeren Kjell Landmark gav ut. Han ble ofte sitert og så sent som i sommer da festivalen hdde sin diktkampanje var dette diktet med. Politikeren Kjell Landmark var en av stifterne av Sosialistisk...

[ av becka ]

Erik Dammann mottok Erik Byes minnepris 2010

Fra v. forfatter Sidsel Mørck som holdt tale, prisvinner Erik Dammann og Ola Bye 79 år gamle Erik Dammann og kona Ragnhild har rodd fra Oslo til Kristiansand for å motta prisen, som er en statuett i bronse av billedhuggeren Arne Vinje Gunnerud. Under den offisielle lunsjen for prisvinner senere...