Jan Oddvar Skisland

Stilling:
Fakultetsdirektør

Jan Oddvar Skisland er en tidligere ordfører i Kristiansand i perioden 2003 til 2007. Han er cand. theol. og har hovedfag fra Norges idrettshøgskole. Han stiller ved kommunevalget i 2019 som listetopp for Arbeiderpartiet i den nye storkommunen Kristiansand som ordførerkandidat. Skisland har også tidligere erfaring som administrerende direktør i IK Start i perioden 2008 til utgangen av sesongen 2009. Han er også tidligere vitenskapelig ansatt innen idrettsfag, dekan for Helse- og idrettsfag og studieleder for allmennlærerutdanningen.