Monumentet “Vår Herres klinkekuler” ble avduket av Erik Bye 11. september 2002, på ettårs dagen etter angrepet på World Trade Center.

Som seg hør og bør folkelige Erik Bye står monumentet ved Kristiansands mest populære pølsebu.

-En protest mot materialisme og urett og en stille bønn for menneskeheten, sier domprost Dag Nordbø og frikirke-pastor Jan Gossner, to av medlemmene i en arbeidsgruppe som fikk realisert denne ideen i Sørlandets hovedstad.
Erik Byes dikt “Vår Herres klinkekule” ble fremført på dagsrevyen etter terrorangrepet mot New York 11.september 2001, og gjorde et sterkt inntrykk. Her heter det blant annet:

Og vi som av den lille jord er båren/ og tror at intet teller uten den/ får drømme at han leter mer i morgen/ og håpe at han finner oss igjen.

Sammen med de før nevnte pastorer er det dannet en arbeidsgruppe med Svein Inge Olsen, som er en av drivkreftene bak Protestfestivalen. Olsen sier at det var naturlig å kontakte noen kirkelige og frikirkelige ledere siden teksten til diktet handler om Gud og jordkloden. Ideen kom etter at kunstneren Torkel Christiansen kontaktet ham for å be ham spørre Erik Bye om å få lage et relieff med teksten til visa “Vår Herres klinkekule”. “Det var tre ting som satte meg på sporet til noe mer. At protestfestivalen behøvde noe utover debatter og konserter, at 11. september burde markeres som ettertanke og både min og kunstnerens begeistring for mennesket og dikteren Erik Bye. Vi syntes det var på tide å hedre “landsfaderen” på et eller annet vis,” sier Svein Inge Olsen
Teksten til dette diktet ble både fremført av dikteren selv og permanent talende fra et dette fredsmonument som kunstneren Torkel Christiansen har laget. Erik Bye var tilstede og sto for avdukingen under
Protestfestivalen 2002, som ble arrangert like i forkant av ettårsdagen for 11.september-angrepet. Den samme bye holdt en gripende konsert i Domkirken dagen før avdukingen. Biskop Olav Skjevesland støttet ideen med konserten og teksten som påminnelse på et monument i byen. Det samme gjorde fylkeslege Kristan Hagestad. Statuen er omlag to meter høy, et relieff inne i en jernkiste. En privat bedriftseier finansierte statuen. Erik Bye var begeistret for ideen, og var være tilstede under avdukingen sammen med bl.a. Ellen Horn og Lars Andreas Larssen som begge hadde masse gordord og si om dikteren.

Selve teksten til “Vår Herres klinkekule” ble trykket som et relieff som har utgangspunkt i råstoff av makulerte pengesedler. Midt på monumentet stiger et menneskebarn frem fra teksten. Kunstverket har en glassmontasje som beskytter monumentet. Torkel Christiansen håper kunstverket vil føre til ettertanke og være et bidrag til medmenneskelighet, fred og omtanke. Du kan se det ved den populære pølseboden Snadderkjosken på Tangen.