Erik Byes Minnepris deles ut årlig under Protestfestivalens åpningsprogram. Unntaksvis kan utdeling skje i annen sammenheng.

Erik Byes Minnepris gis til en person som over en lengre periode har framvist et uredd og brennende engasjement for å påvirke samfunnsutviklingen i positiv lei lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.

Erik Byes Minnepris

Vedkommende må ha framvist mot til å gå mot strømmen og de moteriktige standpunkt, til kompromissløst å kjempe for rettferdighet, fred og menneskeverd.

Protestfestivalens minneprisråd nominerer kandidater. Avgjørelsen tas i samråd med Erik Byes nærmeste familie.

Erik Byes Minnepris er en statuett i bronse, laget av billedhugger Arne Vinje Gunnerud.

Om kunstneren:

Statuetten er laget av kunstneren Arne Vinje Gunnerud (1930-2007). Gunnerud var elev av Per Palle Storm 1952-55. Han brøt tidlig med den klassiske tradisjonen, og med basis i arkaisk og primitiv kunst skapte han sin særpregede motivkrets og stil. Her fant han et visuelt språk og symbolikk som gav muligheter for å gå inn i fundamentale spørsmål. Saftig kraftfullhet sprenger ut av hans ofte grovbehandlede arbeider – enten de er i tre, stein, bronse eller andre materialer. Hans tjærebredte treskulpturer vakte oppsikt i 60-årene. Fra ca. 1970 – etter møtet med norsk forhistorisk kunst og mytologi – har han arbeidet bevisst for å skape et moderne nordisk skulpturelt uttrykk.

Hans banebrytende innsats på dette feltet har bl.a. resultert i Midgardsormen (1973), en 11 meter lang treskulptur på cruiseskipet Royal Viking Sea, bronseskulpturene Vettløyse (1978) på Tveita i Oslo, Fenrisulven vil bryte seg løs (Tokyo, 1980), Soltre (1982) på Domkirkeplassen i Stavanger og trerelieffet Yggdrasil til Riksarkivet (1981). Blant andre monumentalarbeider må nevnes Byen, en 18 meter høy betongskulptur plassert ved Universitetet i Bergen 1973, utsmykkingen av Arendal gravkapell (1975-95), statuen av Christian 4 i Kristiansand (1981), Bacalhaujagt (Lisboa, 1996), Pax-monumentet Lindesnes fyr (1997). Arne Vinje Gunnerud fikk i 2004 utmerkelsen St. Olavs Orden Ridder av 1. klasse, og ble tildelt Palle Storms Ærespris i 2005.

 

Prisvinnere