Erik Byes Minnepris 2007: Erling Borgen

Erik Byes Minnepris utdelt til Erling Borgen

Erik Byes Minnepris ble kl. 12 utdelt til journalisten, regissøren og aktivisten Erling Borgen, under åpningsarrangementet til Protestfestivalen i Kristiansand. Enken etter Erik Bye, Tove, delte ut prisen som er en statuett av Arne Vinje Gunnerud.
Professor Ståle Eskeland holdt talen for prisvinneren. Les hele talen HER

Til stede under arrangementet som avsluttes med en lunsj på Hotel Norge er foruten prisvinner og hans nærmeste familie, Tove Bye, Anne Eriksdatter Bye, komponisten Ragnar Bjerkreim, artist Kari Iveland, varaordfører i Kristiansand Bjarne Ugland og en rekke andre gjester.

erling borgen top

erling borgen under

Foto: Sol Nodeland

Erling Borgen er den tredje som får denne utmerkelsen. I fjor gikk prisen til menneskerettsaktivist Hanne Sophie Greve og året før gikk den til artisten Åge Aleksandersen.

Erik Byes Minnepris skal gis til en person som over en lengre periode har fremvist et uredd og brennende engasjement for å påvirke samfunnsutviklingen i positiv lei lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.

Vedkommende skal ha fremvist mot til å gå mot strømmen og de moteriktige standpunkt, til kompromissløst å kjempe for fred, menneskeverd og rettferdighet.