Hederspris til Kjell Landmark

Kjell Landmark fikk Protestfestivalens hederspris

hedersprisen 2004

Under Protestfestivalen 1. september 2004 fikk Kjell Landmark Protestfestivalens første og eneste hederspris. Utrettelig og uredd holdt han på i bystyret, i media og i lokalsamfunnet med sitt engasjement for ungdom, for miljøet, mot krig og urettferdighet.

Kjell Landmark er født i Stokken, som i dag er en del av Arendal. Han er blant annet utdannet som sosionom og lærer og spesialpedagog. Han har hatt en lang rekke tillitsverv i ulike organisasjoner. I 1961 var han med på å stifte Sosialistisk Folkeparti. Han var sentral i kampen mot norsk medlemskap i EF, og senere EU. Han har også vært sentral i kampen mot atomvåpen. I 1972 ble Kjell Landmark valgt inn i Kristiansand bystyre for SF. I 1977 brøt han med partiet og dannet Kristiansand by- og miljøvernliste, som senere ble en del av Miljøpartiet De Grønne.

Han har blant annet jobbet i forsvaret, FN-sambandet og vært lærer i grunnskolen og den videregående skole. I en årrekke var han også knyttet til pp-tjenesten i Kristiansand Kommune. Han har også bidratt med tekster i lærebøker for skolen. Kjell Landmark er kjent som en kompromissløs og uredd samfunnsdebattant, ikke minst i Fædrelandsvennen. Kjell Landmark har gitt ut tre diktsamlinger.


Under Protestfestivalen 1. september 2004 fikk Kjell Landmark Protestfestivalens første og eneste hederspris. Utrettelig og uredd holdt han på i bystyret, i media og i lokalsamfunnet med sitt engasjement for ungdom, for miljøet, mot krig og urettferdighet.

-Jeg er både stolt og rørt. Dette kom helt overraskende på meg. Nå skal jeg stifte et nytt politisk parti for røykere og mennesker som vil kjempe for underprivilegerte i Kristiansand, Norge og verden, sa Kjell Landmark til Fædrelandsvennen.

Prisen Landmark fikk er et kunstverk av Bjørn G. Algrim til en verdi av 30.000 kroner. Kona Birte Simonsen har visst om hedersprisen i en uke. – Det har vært administrasjon på høyt nivå for å få Kjell ned hit. Vi valgte å gjøre det til et familietreff slik at det virket naturlig, sa hun.
Varaordfører Bjarne Ugland fikk før utdelingen æren av å si noen ord om prisvinneren.

-Personen har dannet flere politiske partier og framstått som idealisten i bystyret. Han har talt de svakes sak med glød. Hele livet har vedkommende levd etter idealene til Protestfestivalen. Han har ønsket å bekjempe urett og overgrep, sa Ugland.

Siden 2004 har Kjell Landmark og Birte Simonsen blitt æret med VIP pass på Protestfestivalen.