Årets minnepris går til Jan Grue

Årets prisvinner får den for å ha vært en av de tydeligste og konsekvente talsmenn for funksjonshemmedes rettigheter.

Han bruker sine egne erfaringer som rullestolbruker, men trekker også inn innsikt fra filosofi, samfunnsvitenskap og litteratur. Han påpeker stadig at det er samfunnet som skaper funksjonshemming ved å ikke være organisert slik at alle kan delta på like fot. «Jeg lever et liv som ligner deres» er tittelen på hans mest kjente bok, den første sakprosabok som har vært nominert til Nordisk Råds litteraturpris.
Grue er professor i litteraturvitenskap, og har en omfattende og variert produksjon som forfatter, både skjønnlitterær og sakprosa.
Han har fått Fritt Ords pris i 2021 for sterke og kritiske bidrag til å belyse samfunnssituasjonen og ytringskulturen for funksjonshemmede i Norge. At han allerede har fått en pris er ikke nødvendigvis noe argument mot at han også skal få Erik Byes minnepris. Gjennom å være en forfatter som kjemper utrettelig for like rettigheter for alle, står han støtt i tradisjonen fra Bye.