Erik Byes Minnepris 2011: Johan Galtung

Johan GaltungI dag kl. 14 mottok fredsaktivisten Johan Galtung Erik Byes Minnepris under Protestfestivalens åpningsarrangement i Kristiansand.

Galtung (80) er opprinnelig samfunnsforsker med hele verden som virkefelt. Han er utdannet sosiolog og matematiker og regnes som grunnlegger av freds- og konfliktforskningen. Han er også stifter av PRIO (Institutt for Fredsforskning), det første i sitt slag i Europa, sammen med flere andre samfunnsforskere. Galtung ble utnevnt til professor i freds- og konfliktforskning av regjeringen ved Universitetet i Oslo i 1969. Galtung er i dag direktør for det internasjonale Transcend- nettverket for fred og utvikling, som han grunnla i 1993, og grunnlegger av Transcend-metoden. Galtung har også fungert som megler i flere land. Han har aldri fått den anerkjennelsen i sitt eget land, som han burde hatt, sier en av hans nærmeste medarbeidere. Galtung kom direkte fra Frankrike og drar videre for å holde foredrag i Bern i Sveits, fra prisutdelingen i Kristiansand.

Erik Byes Minnepris gis til en person som over en lengre periode har framvist et uredd og brennende engasjement for å påvirke samfunnsutviklingen i positiv lei lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.Vedkommende må ha framvist mot til å gå mot strømmen og de moteriktige standpunkt, til kompromissløst å kjempe for rettferdighet, fred og menneskeverd. Protestfestivalens minneprisråd nominerer kandidater. Avgjørelsen tas i samråd med Erik Byes nærmeste familie. Erik Byes Minnepris er en statuett i bronse, laget av billedhugger Arne Vinje Gunnerud.