Erik Byes Minnepris 2010: Erik Damman

Erik DammanI dag kl. 12.30 mottok miljøforkjemperen og forfatteren Erik Dammann Erik Byes minnepris. Selve prisutdelingen fant sted fra hovedscenen under The Tall Ship Races i Kristiansand, som et ledd i Protestfestivalens arrangement.

79 år gamle Erik Dammann og kona Ragnhild har rodd fra Oslo til Kristiansand for å motta prisen, som er en statuett i bronse av billedhuggeren Arne Vinje Gunnerud.
Erik Dammann sa til avisen Vårt Land i forbindelse med roturen tidligere i uken at ”mitt egentlige engasjement er ikke så mye miljø som det er rettferdighet. At vi ødelegger vår livsglede ved overflod mens barn dør i milliontall av sult. Og for å gjøre noe med det må vi endre vår økonomiske politikk. Det var folk veldig opptatt av i 1970-årene da jeg startet Framtiden i Våre Hender. Men i dag er på en måte den siden av saken glemt. Nå dreier det seg bare om miljø,” sa Dammann til avisen.
I sin bok Kontraster forteller Dammann om vennskapet med Erik Bye, i forbindelse med oppstarten av Forum for Systemdebatt: ”En av dem jeg hadde bedt om å bli med som representant for FSD, var NRK-kjempen Erik Bye, som satt i styret. Han sa først nei; han følte at han ikke hadde de kunnskapene han trengte for å kunne svare på journalistenes eventuelle spørsmål om hvorfor systemdebatten var nødvendig og hva den ville dreie seg om. Men etter en lengre telefonsamtale hvor vi ble enige om hva han kunne svare, lot han seg overtale. Men da han så ble spurt, ga han et ganske annet svar, et svar jeg husker ennå fordi det gledet meg mer enn det meste jeg har fått av tillitserklæringer: – Hvorfor har du gått med i dette, Erik Bye, spurte journalisten. – Fordi jeg stoler på han Erik som sitter der, sa han og pekte på meg. – Jeg er vant til det, jeg vet at når han starter noe, er det viktig. Så når Erik Dammann roper ”I gevær”, da stiller Erik Bye i givakt!”.

Nå var det Erik Dammanns tur til å motta Erik Byes minnepris. Tidligere mottakere er Åge Aleksandersen (2005), Hanne Sophie Greve (2006), Erling Borgen (2007), Cindy Sheehan (2008) og Mads Gilbert (2009).
Komiker Trond Viggo Torgersen og artisten Helene Bøksle var blant de som deltok under seremonien. Introduksjonen av prisvinner ble foretatt av forfatteren Sidsel Mørck.

Erik Byes minnepris deles ut nå for 6. gang – ikke under Protestfestivalen som før, men altså under Tall Ships Races.
Erik Bye var som kjent sterkt engasjert i båt- og sjøliv – ikke minst gjorde han en stor innsats for Redningsselskapet. Han ble også elsket av hele Norge for sine underholdende, men seriøse TV-programmer, blant annet ”Vi går om bord.” Et stevne som Tall Ships Race – med små og store seilskuter fra flere land- er derfor en helt perfekt ramme rundt tildeling av denne prisen. Jeg er sikker på at han nå smiler fornøyd i sin himmel – hvor nå den måtte være.
Selv har Erik Bye mottatt hele 17 priser for sin viktige innsats på forskjellige områder, men nå er det altså han som hedrer en annen gjennom en minnepris.
Statuttene er klare, og de er tråd med hans eget liv og virke. Jeg siterer:
”Erik Byes minnepris gis til en person som over en lengre periode har framvist et uredd og brennende engasjement for å påvirke samfunnsutviklingen i positiv lei – lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. Vedkommende må ha framvist mot til å gå mot strømmen og de moteriktige standpunktene, til kompromissløst å kjempe for rettferdighet, fred og menneskeverd.”

Det er en høvding og hedersmann som står bak denne minneprisen – og det er en høvding og hedersmann som skal motta den i dag. – Ja, så har jag altså sagt at prisvinneren er en mann!
Og han er en godt voksen mann, som ble tidlig voksen – det vil si at han før de fleste andre forsto at utviklingen hadde store negative konsekvenser både for menneske og miljø. For omkring 40 år siden trådte han med brask og bram inn på arenaen med et viktig varsko. Men datidens politikere verken hørte eller så – det var kanskje både evne og vilje som sviktet. Mange av oss mener at de svikter fortsatt.
Gjennom et par bokutgivelser rundt 1970 ble prisvinneren for alvor en offentlig person. Bøkene fikk store oppslag i mediene, også i våre naboland, og ble oversatt til flere språk. Spesielt gjennomslag fikk boka ”Fremtiden i våre hender” som kom i fem opplag, og som handlet om vårt ansvar for den fattige verden, vårt vettløse forbruk, vår miljøfiendtlige livsstil og vårt fokus på økt vekst. Boka var et rop om rettferdighet og ny livsstil.

Men forfatteren hvilte ikke på sine laurbær; suksessen med boka ble fulgt opp. Neste prosjekt var å skape et informasjonssenter, og arbeidet pågikk et par år. I 1974 ble ideen lansert på et gigantmøte i Nadderudhallen i Oslo med over 3000 mennesker. Møtet ble starten på en folkeaksjon og en organisasjon, som lever i beste velgående. I dag har ”Fremtiden i våre hender” godt over 20.000 medlemmer og er en seriøs og respektert organisasjon, som også står bak tidsskriftet ”Folkevett”.
Selvfølgelig møtte han motstand for sine krtiske tanker – og selvfølgelig var det både mørkeblå og lyseblå samfunnsstøtter som mente at han var en verdensfjern romantiker – eller også en surmaget gledesdreper. Men dette prellet av, og han kom med flere nye framstøt for å forandre samfunnet i positiv retning – blant annet den statsstøttede utredningen ”Alternativ Framtid” og et aktivt møtested for debatt: ”Forum for systemdebatt”…

Prisvinneren er en varsler. Og den viktigste varsleren vi har hatt – og fortsatt har – med et bokstavelig talt livsviktig budskap. I nærmere 40 har har han advart mot vår ensidige vekstpolitikk. I dag ser vi at han hele tiden har hatt rett: Med vår livsstil tapper vi jordas ressurser og skaper matkrise, forurensning og forsøpling, klimaendringer …
Så kan vi jo spekulere på hvor vi hadde vært i dag, om politikerne hadde vært mer lydhøre for prisvinnerens utspill. De kom etter hvert også gjennom mange av hans bøker – totalt 16 utgivelser. I 2005 kom selvbiografien med tittelen ”Kontraster – beretning om et mangfoldig liv.” Boka handler om makt og avmakt – og ikke minst om motmakt. Det er en varm og personlig bok som viser at det koster å være idealist og å stå på barrikadene. Men det er også skarp kritikk av vårt materielle overflodssamfunn – og kloke veivisere mot en bedre framtid.

Prisen er en statuett, laget av billedkunstneren Arne Vinje Gunnerud.
Og det er en helt spesiell glede å overrekke prisen til mitt, og mange andres, store forbilde og inspirator: Erik Damman!
Gratulerer!