Erik Byes Minnepris 2008: Cindy Sheehan

Mandag 8. september kl. 12.00 vil den amerikanske fredsaktivisten Cindy Sheehan motta Erik Byes Minnepris under åpningen av Christianssand Protestfestival.

Cindy Sheehan er en vanlig husmor som ble verdenskjendis etter at hun mistet sønnen sin i Irak. Hun var kvinnen som fikk antikrigsbevegelsen i USA til å røre på seg. Blant annet satte hun og medhjelperne for tre år siden opp telt på ranchen til George W. Bush i Texas. Dagbladet skrev om henne:
Med henne i front har anti-krigsbevegelsen samlet seg og kommet seg på beina i USA. Det som har vært en løs bevegelse uten særlig gjennomslagskraft, har nå en verdenskjendis som frontfigur. I amerikansk presse kalles den tidligere ungdomspresten for «Peace mom». Hun har vært på forsiden av de store avisene og USA har blitt kjent med en krigsmotstand mange ikke en gang visste eksisterte. For den jevne amerikaner har sympati med Cindy. Hun er ingen skitten raddis, hun blir ikke mistenkt for å være kommunist, hun er ingen Michael Moore, bare en dypt kristen mor med en rørende historie som de kjenner seg igjen i.

Hun møtte presidenten i 2004 sammen med flere soldatfamilier. Hun ble rasende da hun i etterkant oppdaget de plantet begrunnelsene for at USA gikk til krig mot Irak. Hun ble den samlende frontfigur for fredsbevegelsen. I fjor ble hun arrestert i Kongressen for å ha protestert mot demokratenes manglende vilje til å stille president George Bush for krigsrett.

Hun har også støttet 9/11 Truth-bevegelsen, som mener kollapsen av tvillingtårnene ser ut som en kontrollert nedriving, og forlanger ny etterforskning av terrorangrepene.

Hun trakk seg tilbake fra førstelinje i antikrigsbevegelsen i fjor etter å ha gitt opp å få USA ut av Irak. Hun kunngjorde i en pressemelding at hun var motløs og desillusjonert og ikke lenger orket kampen, som hadde kostet henne ekteskapet, ført til uvennskap med de gjenlevende barna og tømt kontoen hennes. I sin blogg skrev hun:

Dette er mitt avskjedsbrev som frontfigur for den amerikanske antikrigskampanjen. Jeg vil ta det lille jeg har igjen og dra hjem. Jeg vil reise hjem og være mor for mine gjenlevende barn og forsøke å vinne tilbake noe av det jeg har mistet.

Nå jobber de som kaller seg ”Grassroots Action Center” for å få Cindy inn i Kongressen i 2008 på bekostning av Nancy Pelosi. Hun sier selv dette om hvorfor hun stiller som kandidat:

I decided to run for Congress in San Francisco against Nancy Pelosi who is the failed Speaker of the House because the occupation of Iraq has become worse since the Dems have regained both houses of Congress and she refused to hold GWB accountable for all of his crimes since stealing the White House in 2000. I am running unaffiliated with any political party and our slogans are: People Before Politics and Let’s Make a Difference.

Cindy Sheehan har imidlertid absolutt ikke gitt opp fredskampen. Hun er travelt opptatt med å holde fredsforedrag rundt i USA.

Cindy Sheehan er blitt et forbilde for kvinner og fredsforkjempere rundt i hele verden.

Eriks enke Tove Bye døde 15. mai i år. Kort tid før hun døde, uttrykte hun håp om at Cindy skulle få prisen. Hun hadde fulgt hennes fredsarbeid fra starten. Da Tove gikk bort, besluttet familien i samarbeid med festivalen at hennes ønske skulle følges opp.

Cindy Sheehan kommer til Kristiansand for å motta prisen. Leder av Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Dagmar Karin Sørbøe, vil holde tale. Det samme vil statsråd Magnhild Meltveit Kleppa. Prisen deles ut av Erik Byes datter Anne Eriksdatter Bye.

Vi er glad for at Tove Byes siste ønske blir oppfylt, at årets prisvinner kommer den lange veien for å motta denne prisen. Bøygard vil synge “Sheraton slott” og Shantykoret vil fremføre to av Eriks Byes andre viser under utdelingen. Til prisvinner vil Kristina Jølstad Moi fremføre Kris Kristoffersons “In the News” og “Don’t Let the Bastards (Get You Down)”. Prisutdelingen støttes av Kristiansand kommune.

Det vil være en glede og i respekt for årets prisvinner at flest mulig publikummere har mulighet til å overvære årets utdeling, som skjer samtidig som den offisielle åpningen av festivalen. Det er gratis inngang.

Erik Byes Minnepris deles alltid ut under festivalens offisielle åpningsarrangement.
Erik Bye var ikke bare sterkt engasjert i festivalen, men hele sitt liv bekjempet han likegyldigheten, som han anså som sin verste fiende. Minneprisen skal gis til en person som over en lengre periode har fremvist et uredd og brennende engasjement for å påvirke samfunnsutviklingen i positiv lei lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.

Vedkommende må ha fremvist mot til å gå mot strømmen og de moteriktige standpunkt, til kompromissløst å kjempe for fred, rettferdighet og menneskeverd. Den første som mottok minneprisen, var artisten Åge Aleksandersen i 2005. I 2006 var det menneskerettsaktivist Hanne Sophie Greve som mottok prisen. Prisen i fjor gikk til filmregissør og journalist Erling Borgen. Erik Byes Minnepris er en statuett i bronse, laget av billedhugger Arne Vinje Gunnerud.