Elisabeth Meling

Stilling:
Leder, Skeivt Kristent Nettverk

Elisabeth Meling er nyvalgt leder av Skeivt Kristent Nettverk og tidligere engasjert i barne-, ungdoms- og longsangsarbeid i forskjellige pinsemenigheter. Meling er opptatt av spørsmål rundt seksualitet, kjønnsidentitet og tro.