Hans Hägglund

Stilling:
Professor

Hans Hägglund er doktor og professor ved universitetet i Uppsala. Han har lang bakgrunn innen klinisk forskning på medisiner. Han har en utdannelse fra Karolinska intitutet i Sverige og tok etterutdanning ved Fred Hutchinsons Cancer Research Center i Seattle, USA. Mellm 2013 og 2018 var han direktør for kreftsentere ved Uppsala universitetssykehus. Han er nå nasjonal kreftkoorinator hos Svergies Kommuner og Regioner (SALAR) og er også innleid forsker ved økonomiskolen i Stockholm.

Hans Hägglund fungerer også som “badudoktor” ved det Svenske badsukademiet og i 2018 var han en av hovedpersonene i organisasjonskomiteen for den internasjonale badstukongressen i Harapanda/Tornio i Sverige. I 2020 utga han “Badsuboken: heta fakta om badstu og hälsa”.