Magne Lerø

Stilling:
Redaktør, Ledelse

Magne Lerø er redaktør og forfatter. Han er i dag redaktør og eier av Ukeavisen Ledelse, nettavisen Dagens Perspektiv, bransjeavisen Dagligvarehandelen og magasinet Plot. Lerø har tidligere vært direktør i Vårt Land, administrerende direktør på Lovisenberg Diakonale Sykehus og i stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, forlagssjef i Verbum og Genesis og informasjonssjef i Norges KFUK-KFUM. Han har også vært styremedlem og i flere bedrifter og organisasjoner. Han var i 2001 medlem av Menighetsfakultetets forstanderskap. Lerø har teologisk embetseksamen fra Det teologiske menighetsfakultet og Master of Management fra Handelshøyskolen BI. Han har skrevet artikler i flere fagbøker, senest i 2015 i «Politiledelse og Helt med – I samme fellesskap uavhengig av funksjonsevne».