Ola H. Grytten

Stilling:
Professor, økonom, historiker

Ola Honningdal Grytten er professor ved institutt for samfunnsøkonomi ved Norges handelshøyskole og professor II ved Hauge School of Management. Han var i perioden 2001 til 2010 og er fra 2017 spesialrådgiver for Norges Bank. Grytten er utdannet siviløkonom fra Norges handelshøyskole og can.ocecon. fra samme sted. Han har særlig forsket på historiske makroøkonomiske serier for priser fra 1400-tallet, lønninger fra 1700-tallet og bruttonasjonalprodukt fra 1800-tallet og frem til i dag. Grytten er også vinner av kommunikasjonsprisen i 2009, Masterstudentenes pris for fremragende innsats i 2009 og Bronsesvampen i 2002.