Per Arne Dahl

Stilling:
Biskop emeritus, forfatter, skribent

Per Arne Dahl er biskop emeritus og prest i Den norske kirke, forfatter og skribent. Han ble cand. theol. fra Det teologiske Menighetsfakultet i 1974 og ordinert i 1975. Han var leder av Institutt for Sjelesorg fra 1980 og av Samlivssenteret Modum Bad fra 1995. Fra 2000 virket han som menighetsprest i Åmot før han i 2006 ble sentrumsprest i Trefoldighetskirken i Oslo, med ansvar for utvikling av prestetjenesten på Stortinget. Fra 2009 hadde han fast stilling som stortingsprest, og var fra 2013 Domkirkeprest i Oslo. Han har vært statsstipendiat fra 2004. Han var biskop i Tunsberg bispedømme fra 2014 til 2018. Dahl ble tildelt Petter Dass-prisen i 1999 for engasjementet med å formidle tro og verdier. Han har utgitt en rekke bøker, men den siste er nok den mest personlige, «Sårbarhetens kraft» (2019). I år har han holdt flere morgenandakter på NRK radio og samtidig hatt flere direktesendinger på sin egen Facebook-side med flere tusen seere. Dahl var forøvrig også presten som forrettet i Jahn Teigens TV-overførte bisttelse i mars.