Victor Norman

Stilling:
Professor, samfunnsøkonom, skribent

Victor Norman er professor emeritus ved Norges Handelshøyskole. Hans ekspertområde er samfunnsøkonomi. Norman har tidligere vært professor i internasjonal økonomi ved Høyskolen i Agder, stipendiat ved Norges almenvitenskapelige forskningsråd mellom 1969 og 1971 og amanuensis i skipsfartsøkonomi ved Norges Handelshøyskole mellom 1971 og 1975. Han ble i 1991 utnevnt som æresdoktor ved Handelshøyskolen i Stockholm og i 2009 ble han tildelt Fridtjof Nansens belønning til fremragende forskere. Norman har også en politisk karriere og satt som arbeids- og adminstrasjonsministorer i Bondeviks andre regjering fra 2001 til 2003 der han blant annet fikk flyttet syv statsetater ut av Oslo. I 2011 satt han i Bergens bystyre for Høyre til 2015 og var medlem av bystyrets finanskomité.