Kohinoor taler på torvet i Kristiansand

Fredag 5. september kl. 12 gjenoppleves Martin Luther King Jrs berømte tale ”I Have A Dream” som første innslag i Protestfestivalen i Kristiansand. Kohinoor Nordberg, kjent som artist og aktivist holder talen. Hun er i det siste kjent som engasjert i den såkalte ”ambulansesjåførsaken”. Kohinoor forteller at hun i sin tale ønsker å minne om Luther Kings ord fra 1963, for å minne om at mange av drømmene fortsatt ikke er oppfylt. Deler av talen vil bli opplest og diverse eksempler vil bli nevnt for å belyse at vi på mange måter har stagnert i forhold til like borgerrettigheter for alle…..
Verden har like mange som er på flukt, sultne og krigsofre, så hva oppnådde vi med økonomisk vekst, spør Kohinoor. ….
.. ..
Talen finner sted ved inngangen til nok en helg. Kanskje blir denne helgen mer tankevekkende enn vanlig?….
.. ..
Kohinoor vil også holde en konsert lørdag kveld kl. 18 på utestedet Kick før hun skal delta i debatten ”Har 68’ernes kamp vært forgjeves?”, en debatt som vil bli ledet av Håvard Narum i Aftenposten. Hun sier dette om konserten: ….
.. ..
”Vi håper at alle som kommer på denne konserten danser, synger og bouncer med oss. For de som er opptatt av lyrikk er tekstene et uttrykk for politiske standpunkter, der vi gjennom, rhymes og rap, synger ut vårt håp om en slags balanse mellom fattige rike, svarte, brune, rosa, gule og hvite, mann og kvinne. Beatsene er laget av Tommy Tee og Rumby. Vi regner med at også Kristiansand har fått med seg disse produsentene. Med meg har jeg DJ Android, Sidiki Camara på perc, Ingunn Dalland og Monica R. Hjelle på back up vocals.”….
.. ..
Arrangørene av Protestfestivalen sier at de er glad for at nettopp Kohinoor, med sitt engasjement og sin bakgrunn, er den som fikk dette oppdraget. Hun likte ideen, så vi ser frem til en tale som anbefales for både skoleelever og godt voksne…..